MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Microsoft Word

Microsoft Word

File Dosya Menüsü
 

File Dosya Menüsü

Yeni: (Ctrl-N) New Boş WORD belgesi (dosyası) açar.

Aç: (Ctrl-O) Open Daha önce yazılmış Word belgesini açar.

Kapat: (Close) Word belgesini kapatır.

Kaydet: (Save) (Ctrl-S) Yazılan belgeyi hafızaya kaydeder.

Farklı Kaydet: (Save As)  Başka bir isim altında kaydeder.

HTML olarak kaydet: (Save as Web Page)  Html formatında kaydeder.

Arama: (Search)  Bilgisayar içi arama yapar.

Web Sayfası olarak göster: (Web page Preview) Adı gibi iş yapar

Sayfa Yapısı: (Page Setup) Sayfa düzen ve ayarları bulunur.

Baskı Önizleme: (Print Preview) Yazıcıdan çıkartmadan sayfanın son haline kuş bakışı bakılır.

Yazdır: (Print) Yazıcıdan çıkartılır.

Gönder: (Send to) Başka direktorlara gönderir.

Özellikler: (Properties) Aynen adı gibi.

Açılan son dosyalar: En son kullanılmış word dosyalarını sıralar.

Çıkış: (Exit)  

 

 

 

Aç Düğmesi (Open)

Açılacak dosyanın bakılacağı klasör: Açmak istenilen dosyayı seçmek; diğer klasörlere, sabit diskin diğer bölümlerine geçmek, CD ile Ağ komşularına geçmek, internet'te dosya seçmek için kullanılır. Açılmak istenen dosya bulunduktan sonra ya Aç (OPEN) komut düğmesine basılır ya da seçilmek istenen dosya üzerine çift tıklanır. Normal durumda Dosya/Aç (File/Open) ya da Standart Araç Çubuğunda Aç (OPEN) simgesi seçildiğinde, Belgelerim klasörü açılır. Diğer klasörlere geçmek için kullanılır. Diğer klasörlere geçmek ya da görmek  için aşağı ok simgesi üzerine basılır. Açılan pencereden geçmek istenilen klasör seçilir.

Bir Düzey Yukarı: (Up One level) Alt dizinden bir üst dizine çıkmak için kullanılır. Örnek: C ana dizininde bulunan Belgelerim dizini içindeyken, C ana dizinine çıkmak için bir kez tıklanır. Bir kez daha basılırsa Bilgisayarım'a (My Computer) geçilir.

Web'de ara: (Search the web) İnternet'te herhangi bir dosya aramak için kullanılır.

Sil: (Delete) Silinecek dosyayı seçtikten sonra bu ikonla silebiliriz.

Yeni Dosya oluştur: (Create New Folder) Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır. Dosya adını yeni dosya oluştuğunda dosyanın alt kısmında dosya adı bölümü serçili iken dosya adını koyabiliriz.

 

 

Dosyaların görünümü: (View) Dosya isimleri ve klasörleri Büyük ikonlar (Larc icons), Küçük ikonlar(Small icons), liste (List), {Ayrıntılar (Details), Dosyaların "Adı"(Name), "Boyut"(Size), "Tür"(Type), "Değiştirilme Tarihi"(Modified) hakkında bilgi verir. Bu başlıklar üzerine tıklandığında sıralama yapar. Örneğin: "Adı"(Name) seçeneği üzerine tıklanırsa dosya adlarına göre sıralama yapar. "Değiştirilme Tarihi"(Modified) yazısı tıklanırsa en son yazılan dosyadan ilk önce yazılan dosyaya göre sıralanır. Bu şekilde dosya bulmak daha kolay olur.} {Özellikler (Properties), Dosyanın özellikleri hakkında bilgi verir. Kim, ne zaman, ne kadar sürede bu dosyayı oluşturmuş. Sözcük sayısı, harf sayısı, paragraf sayısı  hakkında bilgi verir.}  {Ön izleme (Preview), Dosyayı açmadan içini görmeye yarar. Büyük dosyaların açılması zaman alır. Yavaş çalışır.}  Başparmak tırnağı kadar (Thumbnails), Web grüntüsü (Web view) şeklinde görüntüler.

 

Seçenekler(Ayarlar)

Seçenekler(Ayarlar)

ARAÇLAR: (Tools)

 

Arama: (Search) Bilgisayar içi arama yapmak için Standar Araçubuğundan girebileceğimiz gibi burdanda girebileceğiz vazifeler aynı farklı değil

Sil: (Delete) Yazılan bir dosyanın silinmesi için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Sil (Delete) komutu seçilir. Silmek istediğinizden eminseniz EVET komut düğmesine basılır. Emin değilseniz yaptığınız işlemi iptal ediniz. Dosya açıksa silme işlemi yapılamaz.

Dosya/Klasör Adı Değiştirme: (Rename)  Yazılan bir dosyanın adını değiştirmek için, (dosyanın açık olmaması gerekir) dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Yeniden Adlandır (Rename) seçilir. Yeni dosya ismi yazılıp, klavye üzerindeki Enter tuşuna basılır.

Yazdır: (Print) Bu bahis biraz geniş olduğundan aşağıda daha tafsilatlı olarak size anlatacağız inşallah.

Sık kullanılanlara ekle: (Add to Favorites) Sık kullanılan dosyalara seçilen dosya eklenir.

Benim Yerime ekle: (Add to “ My places”) Vallahi bende ilk defa karşılaşıyorum ne iş gördüğünü anlayamadım.

Network Sürücüsü Haritası: (Map Network Drive) Fazla Düşünmeyin kafanız karışabilir.

Özellikler: (Properties) Yazılan Word belgesinin özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir pencere açılır. 

 

Dosya Kopyalama: Yazılmış bir dosyayı diskete kopyalamak için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencereden Gönder "3 1/2 Disket A" seçilir.

Kapat: (Close) Açık olan WORD dosyasını kapatır. Word Programı kapanmaz.

Kaydet: (Save) (Ctrl-S) : Açık olan belgeyi kaydeder. Eğer belge ilk kez kaydediliyorsa Farklı Kaydet (Save As) penceresi açılır.  Dosya adı kısmına dosyaya verilmek istenen isim yazılır. Word yazdığınız metnin ilk satırını geçerli dosya adı olarak önerir. Eğer bu ismi kabul ediyorsanız Kaydet komut düğmesi tıklanır ya da Enter tuşuna basılır. Dosya adlarını yazarken Türkçe karakter kullanmamayı tavsiye edebiliriz.

Farklı Kaydet: (Save As)  Açık olan dosyayı farklı isimde kaydetmek için kullanılır.

 

 

Kaydet ya da farklı kaydet penceresinden Araçlar/Kaydetme Seçenekleri (Tools/Save Options) Komut Düğmesi seçilirse aşağıdaki pencere açılır.

 

 

Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı: (Save AutoRecoverinfo every)  seçilip buraya bir sayı girildiğinde bilgisayar yazılan metini o sıklıkta kaydeder. Örneğin, yukarıdaki gibi "10" yazılırsa her 10 dakikada bir o metini kaydeder. Böylelikle bilgisayar kilitlendiği veya elektrik kesildiğinde dosyanın kaybolması önlenir. Diğer bir deyişle yazılan metin kurtarılabilir.

HTML olarak kaydet: (Save as Web Page)  Word dosyasını (.doc uzantılıdır), HTML dilinde kaydeder. .html uzantılı dosyalar internet explorer, netscape gibi internet browserlarında gözükür. Diğer bir deyişle internette de gözükecek duruma gelir.

Arama: (Search)  Bilgisayar içi arama yapmak kullanılır. Adı bilinen bir dosyanın aranıp bulunması için Dosya dan Ara tuşuna tıklanır yani Dosya/Ara (File/Search).  Yan tarafta Arama kutucuğu çıkar Aranılan dosya adı yazılır ve Şimdi Bul (Search) düğmesine basılır. Bulunulan dizin içinde arama yapar. Eğer alt klasörler de aranmak isteniyorsa Gelişmiş düğmesine basılır. Gelişmiş Bul penceresi açılır. Alt Klasörleri Ara yazısının yanında bulunan kutucuk üzerine basılır. Şimdi bul kutusu tıklanır. Bazen dosya adı anımsanmaya bilinir. Bu durumlarda dosya içinde bulunan bir sözcük, deyim ya da cümle Değer kutusu içine yazılarak arama yaptırılır. Bu durumda bulunulan dizin içindeki word dosyaları içindeki metinlerde aradığınız sözcüğü içeren dosyaları bulur ve listeler.

Web Sayfası olarak göster: (Web page Preview) Üstünde çalışılmakta olan Word sayfasını İnternet Explorer de Html formatında açar. Güzel bir yenilik.

Sayfa Yapısı: (Page Setup) Sayfa kenar boşlukları ve Kağıt boyutu ve yönü (yatay-dikey) ayarları yapılır.

Baskı Önizleme: (Print Preview) Yazılan metinin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir. Metin üzerinde değişiklik yapılamaz.

Yazdır: (Print)

 

 

İstenilen yazıcıdan, yazının tamamını yazdırmak için Tümü (All) seçeneği işaretlenir. İmlecin üzerinde bulunduğu sayfayı yazdırmak için Geçerli sayfa (Current page) işaretlenir. Bir metinin tümü değil de istenen sayfaları yazdırmak için istenilen sayfanın numarası ya da numaraları Sayfa (Page) bölümüne yazdırılır. 1. ve 3. sayfaları yazdırmak için Sayfa kutucuğuna 1,3 yazılır. Ardarda gelen 2,3,4 ve 5. sayfalarını yazdırmak için 2-5 yazılır. 5. Sayfa ve sonraki sayfaları yazdırmak için 5- yazılır. 1 ve 3,4,5,6,7,8. sayfaları yazdırmak için 1,2-8 biçimi kullanılır.

Kopya sayısı: (Number of Copies) Yazdırılacak metini 1 kopyadan fazla bastırmak istediğimizde Kopya sayısı: (Number of Copies) kutucuğuna yazılır. Örneğin 3 yazıldığında aynı sayfadan 3 kopya yazıcıdan çıkar.

Harmanla: (Collate) 3 sayfalık bir metinde 2 kopya alındığında 1,2,3. Sayfalardan 1 kopya çıkar. Daha sonra 1,2,3. Sayfalar çıkar. Eğer bu seçenek işaretlenmezse sayfalar 1,1,2,2,3,3 sırasıyla çıkar.

Seçenekler: (Options) Sol alt köçedeki bü düğmeyi tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki pencere açılır.

 

Yazdırma sırasını ters çevir: (Reverse print order) basılacak sayfaları tersten basar.
4 sayfalık bir metin çıkarılmak istenildiğinde önce 4. Sayfa, sonra 3, 2, 1. Sayfalar çıkar.

 

 

Gönder: (Send to) Bir fax alıcısına word belgesi göndermek için kullanılır. Bunun için bir fax programı yüklenmiş olması gerekir.

Özellikler: (Properties) Dosya özelliklerini verir.

Açılan son dosyalar: Açılan son dosyalar listelenir.

Çıkış: (Exit)  Word'den çıkılır.

 

STANDART ARAÇ ÇUBUĞU (Standard)

 

 

Yeni Sayfa: (New blank document) Ctrl-N : Yeni – boş - bir belge açar.

Aç: (Open) Ctrl-O : (Eskiden yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için)

Kaydetme: (Save)  Ctrl-S : (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2. Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için)

Elektronik posta: (E-mail) Yazılmış olan word dosyasını mektup olarak gönderir.

Arama: (Serach) Bilgisayar içinde dosya veya kelime arar.

Yazdırma: Ctrl-P : (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için)

Baskı önizleme: Print preview Yazılan metinin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir. Metin üzerinde değişiklik yapılamaz.

Spelling and Grammar

Kesme: Ctrl-X  : (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe alır. Kopyalama: Seçilen alan silinir.)

Kopyalama: Ctrl-C : (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır. Kopyalama: Seçilen alan silinmez. Yerinde kalır. İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır.)

Yapıştırma: Ctrl-V  : Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yazar.

Biçim Boyayıcısı: Ctrl-Shift-C : Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır. Paragraf seçilir. Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir. Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır. 1. Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır. Sonra normal duruma geçilir. 2. Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir. Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır.

Geri Al: Ctrl-Z : En son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır.

İleri Al: Ctrl-Y : Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır. Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz.

Köprü ekle: (Insert Hyperlink) Başka dosyalara ulaşabilmek için köprü yani Link yerleştirir.

Tablolar ve Kenarlıklar: (Tables and Borders)  Araç çubukları içinden Cetvel ve Bordür Araç çubuğunu çağırır

Tablo Ekle: (Insert Table) Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen alan kadar tablo oluşturur. Yandaki şekilde 2 satır x 3 sütunlu bir tablo oluşturur.

Excel penceresi ekle: (İnsert Microsoft Excel Worksheet) Tıpkı Tablo eklede olduğu gibi sütunlu bir tablo oluşturur Oluşan bu tabloda tıpkı Excel deki imkanlarla çalıuşabilirsiniz

Sütunlar: (Columns) Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kullanılır. Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir. Sağ tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir.

Çizim: (Drawing) Araç çubukları arasından Çizim araç çubuğunu çağırır.

Belge Haritası: (Document Map) Vallahi ne yalan söyleyeyim bunun ne olduğunu bende keşfedemedim

Satır sonlarının nerede bittiğini gösteriyor genelde html veya htm formatındaki dosyalara aktarmada dakumenti yardımcı  düzenleyici olarak istifade edilmekte.

Büyütmek: (Zoom) Sayfaya bakış olarak büyütme küçültme yani sayfaya uzaktan ve yakından bakmada diyebiliriz

Microsoft Yardım: (microsoft Help) Ofis asistanını (Office Assistant) Word konusunda yardıma çağırıyor


 

BİÇİMLENDİRME ARAÇ ÇUBUĞU (Formatting)

 

 

 

Usüller ve Biçimlendirme: (Styles and Formatting) Tıklanıldığı zaman Word sayfasının sağ tarafında bir pencerecik açılır bu pencerecikten yazıların yazılış usulleri seçilir

Usül: (Style) Aynı şekilde yazıların yazılış usulleri seçilir

Harf Takımı: (Font) Aynı biçimde yazılmış olan harf takımlarını burden seçmek mümkün

Harf Büyüklüğü: (Font Size) Yazıda kullanılan harflerin uygun büyüklük ve küçüklüğü seçilir

Kalın (Koyu): (Bold) Harflerin kalın yada ince olarak yazılmasını sağlar Ctrl-B Kısa yol tuşu olarak bu vazifeyi yrine getirebilir.

İtalik (Eğik Yazı): (İtalic) Yazıların yatık veya düz olarak yazılmasını ayarlayabiliriz Ctrl-I kısa yol tuşu olarak bize daha kestirmeden yardımcı olabilir.

Altı Çizili: (Underline) Seçilen kelime veya cümlelerin altından çizgi çekerek yazar. Eğer istemiyorsak bu çizgiyi kaldırmakta mümkün. Ctrl-U Kısa yol tuşudur iki defa tıklanınca çizgiyi siler.

Sola Hizala: (Aling left)  Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının sol tarafına yaslar. Ctrl-L kısa yol tuşudur

Ortala: (Center) Yazılan yazıyı sayfanın merkezine toplar Kusura bakmayın bunun kısa yol tuşu Ctrl-E

Sağa Hizala: (Aling Right) Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının sağ tarafına yaslar. Ctrl-R kısa yol tuşudur

İki Yana Yasla: (Justify) Yazılan yazıyı seçip bu ikonu tıkladığımızda yazılan yazıları Word sayfasının her iki tarafına yaslar. Ctrl-J kısa yol tuşudur

Satır aralıklarını düzenleme: (Line Spacing) Satırlar arasındaki mesafelerin ayarını yapmak mümkün bu yeni bir vakıa eski sürümlerde araç çubukları üzerinde bulunmazdı.

Madde İmleri: (Bullets) Satır başlarını Enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak kendisi madde imilerini yerleştirir. Eskiden bildiğimiz gibi. Pek bir ilerleme yok aslında J

Numaralandırma: (Numbering) Satır başlarını Enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak kendisi numaralandırır.

Girintiyi Azalt: (Decrease Indent) Sayfa içine girinti olarak ayarlanmış Paragrafı normal sayfa hizasına getirir kısa yol tuşu olarak Ctrl-Q veya Ctrl-Backspace Tuşlar kullanılabilir.

Girinti Artır: (Increase Indent)  Yazılan yazıdaki herhangi bir seçilmiş veya imlecin üstünde olduğu paragrafı sayfa içerisine doğru girinti şeklinde hizalar.  Ctrl-M Kısa yol tuşudur haberdar edelim.

Çerçeve: (Border) Yapılan bir tablonun çerçevelendirilmesi veya çerçevelerinden her hangibisini silme işine yardımcı olur.

Işıklı alan: (HighLight) Yazılan yazıda dikkat çekilmek istenen yazının arka hissesini (Background) renklendirmede istifade edilmektedir.

Harf Renkleri: (Font Color) Harflerin zevke veya konumuna göre uygun renge çevrilmesinde bu ikon kullanılır.


 

Görünüm Menüsü

Normal: Sayfanın kenar boşluklarını göstermez.

Bağlantılı Görünüm: (Web Layot) Sayfanın içinde bulunan Başlıkları gösterir. İçindekiler tablosu oluştururken düzeyleri görmeyi sağlar.

Yazıcı Görünümü: (Print Layot) Sayfayı kenar boşluklarıyla birlikte gösterir.

Taslak: (Outline) Sayfaları Paragraf başlıkları halinde Web ortamındaki dizayna benzer bir şekilde gösterir.

Görev Panosu: (Task Pane) Sayfanın sol tarafında bir pencere açılır. Daha önceden kopyalanmış olan Pano resim veya herhangibir veriyi burda bulup tekrar istifadeye sunmakta kullanılır.

Araç Çubukları: (Toolbars) Word ve diğer Microsoft Ürünlerinde Araç Çubuklarının kullanımı yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. Fakat Araç Çubuklarının hepsinin açık olması da ekranı küçültmektedir. Bu yüzden Araç Çubukları istenildiğinde ekrana getirilmesi gerekmektedir. Bazen de Araç Çubukları kullanıcı tarafından istenilerek ya da istenilmeyen bir şekilde ! ortadan kalkmaktadır.

Cetvel: (Ruler) Word sayfasının Ekranın solunda ve üstünde bulunan cetvelin gözükmesini yada gözükmemesini sağlar

Belge Bağlantıları Haritası: (Document Map) Ekranın sol tarafında beliren pencere yardımıyla belgenin bağlantılarını gösterir, ve sayfa içinde kolaylıkla geçiş yapılabilir.

Ustbilgi ve Altbilgi: (Header and Footer)  Yazılan sayfanın üstüne veya altına metin, sayfa numarası, metinin basıldığı tarih ve saat, resim eklemek için kullanılır. Bu kısma yazılan metin ya eklenen resimler tüm sayfalarda gözükür.

Dipnot: (Footnotes) Adındanda anlaşıldığı gibi üzerinde olunan dipnotun yazısı ile işaretlendiği yer arasında geçiş yapar/gösterir.


 

Araç Çubukları: (Toolbars) Word ve diğer Microsoft Ürünlerinde Araç Çubuklarının kullanımı yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. Fakat Araç Çubuklarının hepsinin açık olması da ekranı küçültmektedir. Bu yüzden Araç Çubukları istenildiğinde ekrana getirilmesi gerekmektedir. Bazen de Araç Çubukları kullanıcı tarafından istenilerek ya da istenilmeyen bir şekilde ! ortadan kalkmaktadır. Araç Çubuklarını kaldırmak ya da ekrana getirmek için Görünüm/Araç Çubukları üzerine tıklanır.

 

Aşağıdaki Ekranda gözüken araç çubuklarının yanında Ö işareti bulunmaktadır. Hangi Araç Çubuğu getirilmek ya da kaldırılmak isteniyorsa üzerine tıklanır. Ekranda belirdikten sonra mavi kısmına tıklanarak istenilen bölgeye taşınır. Aşağıda çok kullanılan bazı Araç Çubukları verilmiştir. Yukarıda Standard ve Formatting araç çubuklarından bahsetmiştik.

 

 

 

 

 

 

İstenildiği takdirde Araç Çubuklarına ek komutlar (simgeler) eklenebilir ya da çıkarılabilir. Bunun için Görünüm/Araç Çubukları/Özelleştir (View/Toolbars/Customize)  seçilir. Çıkan pencereden "Komutlar" (Commands) seçilir. İstenilen komutun üzerine gelinir. Fare ile üzerine tıklanır. Parmağımızı kaldırmadan istenilen araç çubuğu üzerine sürüklenilir. Araç Çubuğunun istediğimiz yerine gelince Fare üzerindeki parmak kaldırılır. İstenirse yeni bir Araç Çubuğu da yaratılabilir. Bunun için Görünüm/Araç Çubukları/Özelleştir View/Toolbars/Customize Yeni seçilir.

 

 

Açılan pencereye yeni araç çubuğunun adı yazılır. Sonra Komutlar seçilir. İstenilen komutlar yeni Araç Çubuğu üzerine taşınır.

Araç Çubuğundaki komutları yok etmek için Görünüm/Araç Çubukları View/Toolbars seçilir. Kaldırılmak istenilen simge üzerine gidilip tıklanır ve açık olan pencere içine taşınır. Eklenen tüm simgeleri kaldırıp araç çubuğunu eski durumuna getirmek için "Sıfırla" komut düğmesine basılır. Eğer bir Araç Çubuğunu kaldırmak istiyorsanız ! (Lütfen kendi yarattığınız Araç Çubuklarını kaldırınız) Sil komut düğmesine basılır.

 

Ustbilgi ve Altbilgi: (Header and Footer)  

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol