MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Microsoft FrontPage

Microsoft FrontPage

Front Page İle Web Oluşturma;

 
Front ,page ile web sitesi ilk oluşturulduğunda Web içersinde bulunan bileşenler, Front Page tarafından bir dizine aktarılacaktır. Bu dizine Web dizini diyoruz. Bu aşamadan sonra artık oluşturulan her Web sayfası bu dizin içine yazılacak, eklenen her nesne (resim, video, ses dosyaları vb. ) bu dizine saklanacaktır. Site için yapılan denetimler yine bu dizin içerisinde yer alan dosya ve alt dizinlere göre yapılacaktır. Sitenin yapım aşaması bittikten sonra yine bu dizinler web alanında yayımlanacaktır.( Gümüştepe Y.,s:27,1999 )
FrontPage başlatıldıktan sonra bir web düzeneği oluşturmak için, File (dosya ) mönüsünden New(yeni ) ve buradan da web seçeneğini tıklamamız gerekiyor.

Web Seçenekleri:
1. One Page Webs
2. Corporate Presence Wizard
3. Customer support Web
4. Discussion Web Wizard
5. Empty Web
6. Import Web Wizard
7. Personel web
8. Project Web


2.4.1.1 One Page Wizard

Sadece bir sayfadan oluşan Web düzeneğidir. Ana sayfadan sonra oluşturulan bu bir sayfalık Web içeriği tamamen boştur. İşe temelden sağlamak ve bütün site tasarımını kendi yapmak isteyenler için oluşturulmuştur.

2.4.1.2 Corporate Presence Web Wizard(Şirket Web Sihirbazı )
Oluşturacağınız web sitesi, herhangi bir şirket içinse bu şablon kullanılarak web sitesi hazırlayabilirsiniz. 13 farklı iletişim kutusunda oluşan bu sihirbazla ;
· Web üzerinden tanıtılacak ürünler ve hizmetler,
· Ziyaretçilerden geribildirim alınıp alınmayacağı,
· Webin kendi arama motoruna gerek olup olmadığı,
· Web de gösterilecekse, firmanın misyonunun ifadesi,
· Katalog talepleri gibi toparlanacak diğer tür bilgiler,
· Firma için ve Web üzerinden sorgularla kullanılacak tüm irtibat bilgileri(Rogers s.48 )
bilgileriyle istenilen dinamik bir şirket web sitesi kurulabilir.

2.4.1.3 Customer support Web (Müşteri Destek sitesi )
Bu şablon da şirket için hazırlanmış bir şablondur. (Gümüştepe Y., s:38,1999 ) Şablonda belli başlı olarak, What s New? (Ne yeni? ), FAQ (ürünler hakkında en çok sorulan sorular ), Bugs(Arıza ve problemler ), Suggestions(teklifler ), download(çeşitli programları yükleme ), Discussion(tartışma ) ve Search (arama ) gibi konularda rehberlik eder.


2.4.1.4 Discussion web Wizard (Görüşmeli Web sihirbazı )
Web tasarımcısının belirlediği konuda site ziyaretçileri ile tartışma gerçekleştirmek için bir dizi form örneğidir.

2.4.1.5 Empty Web (Boş Web )
tamamen boş bir şekilde oluşturulan bir web sitesidir. Aslında bir şablon değildir. Oluşturulacak sayfalar ve sayfalar içerisindeki gerçekleştirilecek bitin işlemler web tasarımcısına aittir. Tabandan en yüksek boyuta kadar bütün işlemlerin kullanıcıya bırakıldığı bu seçenekle işe başlamak için; Front Page ile ilgili önemli bilgileri bilmek gerekiyor. (Gümüştepe Y., s:47,1999 )

2.4.1.6 Import Web (Web Nakil sihirbazı )
İnternet ortamında veya disk alanında mevcut bulunan web dosyalarını, Front Page ortamına naklederek düzeltilmesini sağlayan bir şablondur. Ancak tüm bileşenleri front page ortamına nakledemezsiniz. Örneğin geribildirim formları gibi.
Download işlemi yapılırken, Front Pagee çeşitli şartlar verebilirsiniz. Belirli bir büyüklük şartı verebilir ya da kaç düzey içeriye kadar yükleme işlemi yapılacağını belirtebilirsiniz.

2.6.1.7 Personel Web (Kişisel Web )
Şahısların kendilerini tanıtmak için kullanılan web şablonudur. Kişisel bir site için her şey düşünülmüş ve başlangıç sayfasından linkler hazırlanmış durumdadır.

2.4.1.8 Project Web (Tasarım Webi )
Project web birçok web bileşenini bir arada bulunduruyor. Tasarımcıya kolaylık sağlaması amacıyla oluşturulan bu şablonda, web için istenecek hemen hemen bütün işlemler mevcut. Tasarımcı bir çok dosyadan oluşan bu şablon üzerinde değişiklikler yaparak orijinal bir site oluşturabilir.
Members(Üyeler ): Site üyelerini gösteren bir liste yer alıyor.
Schedules (Listeler ): site içerisinde gerçekleştirilecek değişikliklerin bir listesi bulunur. Bu listeyi tasarımcı aylık hatta haftalık olarak belirleyebilir.
Satatus(Durum ): olaylar ve projelerin planlanmış durumunu gösterir.
Search(Arama ) : Arama formunun bulunduğu sayfadır. Sitede herhangi bir metne göre arama yapılabilir.
Discussion (Tartışma ): Web ziyaretçisinin tasarımcıya formlar doğrultusunda ulaştıracağı bilgiler için aracı görevini gören formların bulunduğu web sayfasıdır.

 

Bu bölümde web sayfaları arasında bütünlük sağlama ve bağlantılar(links ) hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca sayfa içerisinde belli yerlere konumlama sağlayan, Bookmark kavramı üzerinde durulacaktır.

2.5.1 Bağlantılar (Links ) :
Web sayfalarını birbirlerine yönlendirerek bağlantıyı sağlayan temel unsur, bağlantılar dır. Web sayfaları bu şekilde bir bütünlük ifade eder. Bunun için bağlantıların önemi büyüktür. İyi bir web sayfasında bağlantılar çıkmaza girmez, mutlaka bir yeri gösteren bağlantı içerir.
Web içersinde oluşturulan bir bağlantı, web içerisinde başka bir dosyayı, web dışında yer alan herhangi bir İnternet adresini, elektronik posta adresini veya download etmek üzere bağlantı kurulan html harici çeşitli dosyaları gösterebilir.( Gümüştepe Y., s:109,1999 )
Bağlantı kurmak için Insert(ekle ) mönüsünde Hyperlink seçeneği kullanılır. Kısa yolu ise Ctrl+K tuş kombinasyonudur. Ayrıca araç kutusundan

seçeneği ile de hyperlink oluşturula bilinir.

Örneğin aşağıdaki Front Page ekranındaki hakkımda yazısına bağlantı kurmak için; yazı fare veya klavye yardımıyla seçilir.

Daha sonra bağlantı kurmak için yukarıdaki seçeneklerden birisi seçilir. Mesela, metin seçiliyken farenin sağ tuşuna basılarak karşımıza gelen iletişim kutusundan Hyperlink seçilebilir. Böylece Bağlantı kurma penceresi karşımıza gelecektir.

1 2 3 4
Bağlantı bir İnternet adresi ise adres bu alana girilir.


İlgili browserı açarak İnternet bölgesinde yer alan herhangi bir sayfaya bağlantı oluşturmak için, browser kısa yolunu (1 ) tıklayın ve İnternet bölgesinde bulunan adresi browser yardımı ile belirleyin. Aynı işlemi diske göz atmak için , gezgin(2 ) kısa yolunu tıklayın ve diskinizde yer alan dosyayı belirtin. Oluşturacağınız bağlantıya tıklandığında belirttiğiniz bir elektronik posta adresine ileti göndermek istiyorsanız, ileti kısa yolunu(3 ) tıklayın ve açılan pencereye elektronik posta adresini giriniz. Eğer bağlantı yapacağınız sayfayı henüz oluşturmadıysanız, yeni sayfa oluşturma kısa yolunu (4 ) seçin. Bu işlemle yeni bir sayfa oluşturacak ve oluşturduğunuz sayfaya link tanımlamış olacaksınız.
Bağlantıyı sayfa içerisinde yer alan herhangi bir yere konumlandırabiliriz. Bu işleme sayfa içi bağlantıda bookmark diyebiliriz.

2.5.2 Bookmark:
Eğer sayfanız çok geniş bir bilgi birikimi içeriyorsa, ana başlıklara koyduğunuz bağlantılar yardımıyla sayfa içerisinde hızlı bir şekilde o konu üzerine konumlanabiliriz. Bu işleme bookmark denir. (Gümüştepe Y., s:111,1999 )
İşaretli metne veya seçili nesneye bookmark oluşturmak için, Insert mönüsünden bookmark seçeneği tıklanır.
Hyperlink in ayarlandığı şekilden ilgili Bookmark ikonu seçilir.
Karşımıza aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu gelecektir.
Bookmarka verilecek isim

Sayfada yer alacak diğer bookmark isimleri bu alanda yer alacaktır.

Seçili bookmarkı siler.

Bookmark oluşturulan yerdeki metnin altı kesik çizgilerle çizilecektir. Ancak bu çizgiler herhangi bir browser da veya preview seçeneği ile gözükmeyecektir.

Bağlantı Tanımları


1- Web alnı içerisinde bulunan htm dosyalarına yapılan bağlantılar: sayfaların birbirlerine bağlanması için kullanılan bağlantı seçeneğidir. Front Page e ait bağlantı penceresi açıldığında web dizini içersinde yer alan html uzantılı dosyalar gözükecektir. Bu dosyalar tıklanarak bağlantı sağlanabilir.1. Web alanı dışında bulunan, başka adreslere yapılan bağlantılar:
Kendi web sitenizden, diğer web sitelerinin adresleri, bağlantı yardımıyla çağrılabilir. Bu tür bağlantıyı gerçekleştirmek için bağlantının yapılacağı adres, URL bölümünde yer alan boşluğa girilmelidir.

2. Elektronik Posta adresleri için oluşturulan bağlantılar :
Bu tür bağlantılar genellikle sizin belirttiğiniz bir posta adresine tanımladığınız bağlantılardır. Sitenizi ziyaret eden kişilerin belirttiğiniz e-posta adresini kullanarak sizinle iletişimini amaçlar.

3. Bookmarklarla yapılan bağlantılar :
Uzun metin bilgilerinden oluşan web sayfalarını, sayfa içerisinde hızlı konumlanmayı sağlayan bağlantılardır.

4. Diğer Dosya Türlerine Yapılan bağlantılar :
HTML dilinin doğrudan yorumlayabildiği dosyalara tanımlanan bağlantılara eklenen dosyalar direk olarak başka bir sayfa içerisinde yorumlanır.
Bunun yanı sıra HTML dilinin doğrudan yorumlayamadığı dosyaları download işlemi dediğimiz web ortamından diske yükleme imkanı sağlayacaktır.

 

Bu bölümde web sayfasına resim ve multimedia dosyalarını ekleme işlemi anlatılacaktır.

2.6.1 Web Sayfasına Resim Formatlı Dosya Ekleme:
HTML dili,resim dosyaları doğrudan yorumladığı için resim dosyaları üzerinde etkili ve hızlı işlemler gerçekleştirilebilir. Front Page sayfasına ekleyeceğiniz resimleri birçok yerden elde edebilirsiniz. Front Page ile birlikte gelen birçok resim dosyasından faydalanabileceğiniz gibi internet ortamından Download ettiğiniz resimleri de sayfanıza uygulayabilirsiniz.Ayrıca Scanner(Tarayıcı ) isimli donanım aygıtını kullanarak albümünüzde yer alan herhangi bir fotoğrafı, bilgisayar ortamına aktarıp kullanabilirsiniz. Office ile birlikte gelen ve diğer Office üyelerini desteklediği gibi Front Pageide destekleyen Microsoft Clip Art Gallery içerisinde gerçekten hoşunuza gidecek resimler çıkacaktır.

Front Page sayfasına resim dosyası eklemek için, Insert(ekle ) mönüsünden Picture(resim ) ve buradan da From File(dosyadan ) seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede resim dosyasının konumunu belirleyin.

Sayfanıza eklemek istediğiniz resim dosyasını seçmeniz için Front Page, web dizini açacaktır. Dizin içerisinde yer alan resim dosyalarından herhangi birisi üzerine tıklayarak sayfaya ekleyebilirsiniz. Daha önce sayfanız ile hazırlık yapıp resim dosyalarını Images dizinine kopyaladıysanız, bu dizin içerisine girip dosyayı oradan ekleyebilirsiniz.

Site için önceden herhangi bir hazırlığınız olmadıysa, disk alanında veya ağ sürücülerinde yer alan herhangi bir resim dosyasına, gezgin düğmesine tıklayıp erişebilirsiniz. Eğer resim dosyası İnternet alanında yer alıyorsa, aktif browserı açmak için browser tanımlı düğmeyi tıklayın ve dosyayı İnternet bölgesinden seçin. Web dizini dışında yer alan herhangi bir dosyayı sayfaya eklediğinizde Front Page bu dosyayı web dizinine kopyalamak için sizden onay isteyecektir.

Eklenecek resim dosyası Resim dosyasının ön görünümü

Re name(Yeniden Adlandır );Disk ya da İnternet ortamından alınan resim dosyasını web dizininde değişik bir isimle kaydetmek için dosyanın ismini değiştirir. Aynı işlemi F2 fonksiyon tuşuna basarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Change Folder(Dizin değiştir ); Resim dosyasını, web dizin içerisinde yer alan alt dizinler içersinde saklama imkanı sağlar. Resim dosyalarının Images isimli dizinde saklanması daha iyidir.

Set Action(Görevi belirle ); Hemen hemen bütün windows programlarında olduğu gibi, Front Page de yapılan işlemler kaydedilinceye kadar bilgisayarın geçici belleğinde (RAM ) tutulur. Herhangi bir güç kesilmesinde veya programdan doğacak bir hatadan dolayı değişiklik iptal edilir. Yapılan işlemler ancak diske kaydedildiğinde kalıcı olur. Bu bilgiler ışığı altında eklenen resim dosyasını web dizinine kopyalamamız veya bu değişikliği sayfadan iptal etmeniz için sunulan seçenektir.

Save(Kaydet ); Seçeneği kullanılarak resim dosyasını web dizini içerisinde belirlediğiniz yere kaydedebilirsiniz.

Sayfa içerisinde yer alan resim üzerine tıklayıp Mouse hareketleri ile, resmin boyutlarını ve sayfa içerisindeki konumunu değiştirebilirsiniz.

2.6.2Web Sayfasına Clipart Galleryde Yer Alan Resimleri Ekleme:
Web sayfasına resim dosyalarını kullanarak eklediğiniz resimlerin yanı sıra, Office ile birlikte gelen Microsoft Clip Art Gallery içerisindeki resim ve multimedia dosyalarını da sayfanıza ekleyebilirsiniz. Clipart Gallery içerisinde bulunan resimler kategorilere ayrılmış şekildedir. Kullanacağınız resmi önce kategori içerisinden seçmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra, Clipart Gallery içerisine kendiniz kategori oluşturabilir, tanımladığınız resim dosyaları ile resim galerinizi genişletebilirsiniz.

Front Page sayfasına Clipart Galleryde yer alan resim ve multimedia dosyalarını eklemek için Insert (Ekle ) mönüsünden Picture (Resim ) ve buradan Clip Art (küçük resim ) seçeneğini tıklayın.

Buradan herhangi bir kategori seçilip, bu kategoriden bir resme Mouse ile tıklandığında aşağıdaki görüntü ekrana gelir;

Seçilen clip ile ilgili seçenekler aşağıda verilmiştir;

Insert Clip: Küçük resmi belgeye eklemek için tıklayın.

Preview Clip: Küçük resmi biraz daha büyüterek öngörünüm sağlar.

Add Clip to Favorites or other category: Küçük resmi, Favorites (sık kullanılan ) kategorisine ya da diğer kategorilerden birisine ekleme imkanı sağlar.

Find Clip with similar: Seçilen küçük resme renk veya karakteristik özelliklerine benzer diğer resimleri kategoriler içerisinde arar. Clip art gallery , bu işlem için bir seçenek penceresi sunar.

 

Web sayfasına herhangi bir yolla eklediğiniz resim dosyasının özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir resim işlemci programına geçiş yapmadan , Front Page ortamında resim dosyasının tipini değiştirebilir, resim dosyasına bağlantı oluşturabilirsiniz. Resim dosyasına ait özellikleri görmek ve bu özellikleri düzenlemek için, resim üzerine Mouse ile sağ tıklayın ve açılan seçeneklerden Picture properties (Resim Özellikleri ) i seçin.

Dosyadan veya Clipart Galleryden eklediğiniz resimler için aynı seçeneklerin sunulduğu bu pencerede, seçili resmin formatını değiştirebilir, tanımladığınız herhangi bir resim editör programı ile resim üzerinde değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ziyaretçinin kullandığı browser için resim dosyasının grafik özelliklerini belirleyebilirsiniz. Eğer resim üzerine tıklanarak sayfayı başka yere yönlendirecekseniz, seçenek penceresinde yer alan bağlantı seçeneği ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Resim ile ilgili seçenek penceresi aşağıda verişmiştir :

2.6.4.1 General: Resim ile ilgili genel özelliklerin bulunduğu bölümdür. Bu bölümde resim ile ilgili olarak picture convert (resim çeviri ), alternatif resim ve metin, bağlantı ve hedef çerçeve tanımı gibi bir çok düzenleme gerçekleştirilebilir.

2.6.4.2 Appearnce: Resmin büyüklüğünün ve sayfa içerisindeki konumunun düzenlendiği bölümdür.

Layout: Resmin sayfa içerisindeki yerleşiminin düzenlendiği bölümdür.
· Alignment: Sayfa içerisine dahil edilen resim, imlecin bulunduğu yere eklenecektir. Resim dosyasını sayfa içerisinde değişik bir yere yerleştirebilmeniz için çeşitli seçenekler sunuluyor.
· Border Thickness: Resme çerçeve ekler. Bu çerçevenin kalınlığını ayrılan alana girebilirsiniz.
· Horizontal Spacing: Resmin yatay konumda metin ile arasında bulunacak boşluk miktarını, pixel cinsinden belirlememizi sağlar.
· Vertical Spacing: Resmin dikey konumda metin ile arasında bulunacak boşluk miktarını, pixel cinsinden belirlememizi sağlar.

2.6.4.3 Size: Resim boyutunun düzenlendiği genel bölümdür.
· Specify Size: Resim boyutunu genişlik(width ) ve yükseklik (hight ) şeklinde girilen değerlerle düzenlemesi için kullanılan seçenektir.
Keep Aspect Ratio: Bu onay seçeneği tıklanarak, resim boyutunu belirleyecek yükseklik ve genişlik değerlerinin orantılı bir şekilde büyümesi sağlanır.

2. 6. 4 Web Sayfasına Multimedia Dosyalarını Ekleme:
Şu ana kadar web sayfasında metin ve resim dosyalarının kullanımını öğrendik. Aslında bir sitenin genel görünüm için bunların yeterli olduğu söylenebilir. Ancak iste tasarımında bellik bir aşamaya geldiğinizde içerisinde metin ve resim kullanılarak oluşturduğunuz sitenin hareketsiz ve donuk olduğunu göreceksiniz. Bütün bunlar sizi hareketli ve sesli bir şeyler eklemeye götürecektir.

 

Ses dosyası eklemek için sayfanın herhangi bir yerinde Mouseun sağ tuşuna tıklayın ve açılan pencerede Page Properties (Sayfa Özellikleri )i seçin.

Yandaki şekilde Background sound (zemin müziği ) olarak ses formatlı bir dosya seçilmiştir.

Bakground sound alanında tanımladığınız ses formatlı dosya sayfa yüklendiğinde çalışacaktır. Ayrıca, Loop (tekrar ) bölümünde yer alan Forever (her zaman ) seçeneğini işaretleyerek, bu dosyanın sayfa açık olduğu süre içinde sürekli çalmasını sağlayabilirsiniz. Belli bir tekrardan sonra bitmesini istiyorsanız, bu seçeneği kullanmayın ve tekrar sayısı için ayrılan alana tekrarlama sayısı girin. Bu işlemle dosya belirtilen sayıda tekrardan sonra kapanacaktır.

Background sound alanına çeşitli ses formatlı dosyalar ekleyebilirsiniz. Ancak, son zamanlarda ortalığı kavuran MP3 dosyalarını bu alanda kullanmamak biraz dezavantaj gibi gözüküyor.

2.6.6Web Sayfasında Video Formatlı Dosyalar ile Çalışma:

Web sayfalarınızı video dosyaları ile daha görsel hale getirebilirsiniz.

Daha önceden hazırladığınız video dosyasını sayfaya dahil etmek için Insert (ekle ) mönüsünden Picture (resim ) buradan da Video seçeneğini tıklayın.

Yandaki pencerede kullanacağınız video dosyasının konumunu belirleyin.

2.6.7 Resim ve Multimedia dosyalarını sayfaya eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar:


Resim ve Multimedia dosyalarını sayfaya dahil ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Resim ve Multimedia dosyaları normal disk alanına göre değerlendirildiğinde çok bir alan kaplamaz. Ancak bunu Web alanı için düşünürsek oldukça yer kaplayan dosyalardır. Bu tür dosyaları seçerken özellikle Web alanının durumuna göre davranılmalıdır. Disk ortamında hızlı çalışabilen resim ve multimedia dosyaları web alanında hızlı çalışmayacaktır. Bunun için bu dosyaları sayfada kullanırken oldukça ölçülü davranılmalıdır. Aksi halde açılması dakikalar süren bir sayfa ile karşılaşmanız içten bile değildir. Resim ve multimedia dosyalarının türlerini ve boyutlarını düzgün bir şekilde düzenledikten sonra bir sorun çıkmayacaktır. Örneğin; boyutları aynı olan bir Bitmap (*.bmp ) resim dosyası ile Jepeg (*.jpg ) dosyalarının diskte kapladıkları yer ve açılma hızları farklı olacaktır. Ayrıca aralarında kalite farkı pek yoktur.

 

Bu bölümde FrontPagein Aktif Elemanlarını kullanma ve bu elemanlara ait özellikleri öğreneceksiniz. Bu nesneleri kullanarak tek satır HYML kodu girmeden sayfanızı profesyonel bir şekilde tasarlama imkanı bulacaksınız.

Aktif Elemen Nedir?
Aktif eleman FrontPagein kullandığı hazır nesnelerdir. Bu nesneler daha önce hazırlanmış Html, Java veya diğer script dilleri kullanılarak oluşturulmuş programlar ya da ActiveX nesneleridir. Diğer FrontPage elemanları gibi bunlarda arka planda Html kodlarını destekler. Kullanıcının işlemlerini daha hızlı ve etkili yapabilmesi için önceden hazırlanmışlardır. Aktif nesneleri kullanarak tek satır Html kodu girmeden profesyonel düzeyde tasarım gerçekleştirebilirsiniz. Bu nesneleri ve özelliklerini sayfanıza taşımak için, Insert mönüsünden Component seçeneğini tıklayın ve açılan seçenek mönüsünden nesneyi seçin. Şimdi bu nesnelere ait özellikleri inceleyelim.

Office Nesneleri ve Özellikleri
FrontPage 2000in, Office paketi içerisinde gelmesi Officein çeşitli elemanlarından faydalanma imkanı sağlıyor. Şimdi Office nesneleri ve özelliklerini inceleyelim.

Office Spreadsheet ve Özellikleri


Microsoft Excelden hatırlayacağınız çalışma tablosuna benzer bir tabloyu , FrontPage belgesine taşır. Amaç çeşitli hesaplama ve tablolama işlemlerini gerçekleştirmektir. Tabloyu sayfaya eklemek için Insert mönüsünden Component seçeneğini ve buradan da Office Spreadsheeti tıklayın.

Sayfaya eklediğiniz Office Spreadsheetin özelliklerini düzenlemek için, Spreadsheet üzerinde Mouse ile sağ tıklayın ve ActiveX propertiesi tıklayın. FrontPage diğer Office üyelerinden çeşitli nesneleri kullanabilmek için ActiveX desteğini alır. Bunun için eklenen bu nesnelere ait özelliklere aktif kontrollerde denir. (Gümüştepe Y., s:159-160,1999 )

Object Tag: Nesneye ait etikettir. Nesne ile ilgili yapılacak herhangi bir tanımlama bu isme göre yapılacaktır.

Alignment: Nesnenin sayfa içersinde konumunu belirten seçenektir.

Border Thickness: Tablo etrafına verilen sayısal değere göre çerçeve oluşturur.

Horizontal-Vertical Spacing:Tablonun dikey ve yatay olarak boyutunu belirler.

Alternative Representation: Ziyaretçiler, sitenizi ziyaret ederken Office Spreadsheeti görebilmeleri için sistemlerine Officein yükü olması gerekiyor. Aksi halde tablo tam olarak göremeyecekler ve tablo üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu tür ziyaretçilerin sürprizle karşılaşmamaları için alternatif başka web sayfası tanımı yapmanız faydalı olacaktır. Bu alanda tanımladığınız sayfa, belirttiğimiz ziyaretçiler için gözükecektir.

Code Source: FrontPage sayfasında spreadsheet ve diğer Office nesnelerini kullanabilmeniz için, msowc.cab dosyasının bulunduğu yere yol tanımlamanız gerekiyor. Bu dosyayı Office 2000 CDsinde bulabilirsiniz.

Office Pivot Table ve Özellikleri
Microsoft Excele ait Povit Tablei FrontPage sayfasına taşır. Amaç verileri toplamaktır. Aynı zamanda veri tabanı dosyalarını da kullanma yeteneğine sahiptir. Yayımlanan veriler, ağda etkileşimli olarak değiştirilebilecektir.

Office Chart ve Özellikleri
Officee ait grafik özelliklerini kullanarak verilerin grafiğini web ortamına oluşturmak için kullanılır. Excel ortamında hazırlanabildiği gibi veri tabanı dosyasını girdi alarak grafik oluşturabilir. (Gümüştepe Y., s:165,1999 )

FrontPagein Aktif Nesneleri ve Özellikleri
FrontPagein kendine özgü hazır nesneleri kullanarak sayanızı daha canlı bir hale getirebilirsiniz. FrontPage nesnelerini kullanarak sayfanızı tasarlamak oldukça hoş olacaktır. Bu nesnelerle hareketli resimler, metinler ve düğmeler oluşturabilirsiniz. Şimdi bu nesneleri ve özelliklerini görelim.


Banner Ad Manager ve Özellikleri
Belirttiğiniz resim dosyalarını kullanarak hareketli banner(manşet ) oluşturur. Daha önceden hazırladığınız resim dosyalarını hareketli GIF dosyalarına benzer bir şekilde hareketlendirebilirsiniz. Ayrıca resimler arasında geçiş yapılırken FrontPagein geçiş efektlerini kullanarak, hareketleri daha profesyonel hale getirebilirsiniz.
Sayfanıza Banner eklemek için Insert mönüsünden Component seçeneği ve buradan da Banner Ad Manager seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede resim dosyasını belirleyin.


With: Bannerın sayfa içerisindeki genişliğini, pixel cinsinden belirler. Girdiğiniz sayısal değer, bannerın genişliğini belirleyecektir.

Height: Bannerın sayfa içerisindeki yüksekliğini, pixel cinsinden belirler. Girdiğiniz sayısal değer, bannerın yüksekliğini belirleyecektir.

Transition Effect: Banner için eklenen resimlerden birisinin gösterimi bittikten sonra diğerine geçiş yapılırken gerçekleşen geçiş efektini belirler. Bu alanda 6 adet seçenek vardır.

Show each picture for (seconds ): Resimler arasında geçiş sağlanırken kaç saniye beklemesini istiyorsanız, bu alana girin.

Link to: Bu seçenekle banner için bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantıya ait bütün özellikleri, banner için de kullanabilirsiniz. Bannera herhangi bir bağlantı oluşturmak istemiyorsanız, bu alanı boş bırakın.

Banner Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Husular:
· Resim boyutlarını iyi belirleyin: Banner için kullanacağınız resimleri seçtikten sonra resimlerin boyutlarını eşit miktarda ayarlamanız gerekiyor. Resimlerin boyutları birbirine uymuyorsa, ortaya hiçte güzel bir görünüm çıkmayacaktır. Büyük resim için ayarladığınız banner boyutu, küçük resmin gösterimi sırasında boşluk gösterecektir. Eğer sayfaya zemin rengi belirlemişseniz, resmin kenarlarında gri tonlu bir renk gözükecektir. Yine küçük resmin boyutuna göre ayarladığınız banner boyutu, büyük resmin tamamını göstermeyecektir.

· Resim dosyasının disk boyutunu küçük tutun: Banner için eklediğiniz resim dosyalarının, diskte kapladıkları alan da banner için oldukça önemlidir. Disk boyutu büyük olan resimlerin açılması bir hayli zaman alacaktır. Tabii olarak bu da sitenizi yavaşlatacaktır. Bunun için resim dosyalarına bannera eklemeden önce diskte kapladığı alanı kontrol edin. Eğer fazlaysa resmin çözünürlüğünü düşürebilir, boyutunu küçültebilirsiniz. Ayrıca resim formatlarının resmin disk boyutunu etkilediğini de unutmayın. Kullanacağınız resim dosyaları için JPG ve GIF formatlarını kullanın.

· Resim dosyasını herhangi bir resim işlemciden geçirin: Web için kullanacağınız resim dosyalarını, FrontPage editörde yorumlamadan önce herhangi bir resim işlemci programı kullanarak düzenlemeniz uygun olacaktır. Birbirlerine benzer resimler oluşturarak veya resim üzerinde yaptığınız değişiklikleri ayrı ayrı kaydederek, banner yardımı ile hareketli nesneler oluşturabilirsiniz.

DİKKAT: FrontPagee aktif nesneleri belgenize eklediğinizde, CLASS dosya uzantısına sahip bazı dosyaların web dizininde oluştuğunu göreceksiniz. Bu dosyalar eklediğiniz nesneye ait program kodlarını içermektedir. Bunun için bu dosyaların silinmesi halinde eklediğiniz aktif elemanlar çalışmayacaktır. Daha önce FrontPagein aktif nesneler için küçük program kodlarını sayfaya eklediğini söylemiştik. CLASS uzantılı dosyalar Java dili ile yazılmış dosyalardır ve bu kodların birer parçasıdır. (Gümüştepe Y., s:169,1999 )


Hit Counter (Sayaç ) ve Özellikleri
Sitenizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını elde eder. Sitenize her girişte sayıyı bir artırır. Bu şekilde sitenizin ziyaretçi sayısını öğrenmiş olursunuz. Bu özelliğin aktif olabilmesi için sayfanızı internette yayımlamanız gerekiyor. Bilgisayarınıza yüklediğiniz kişisel bir web server da bu konuda işinizi görecektir. Sitenizi yayımladığınız Web server bu özelliği desteklemiyorsa yine counter (sayaç ) gözükmeyecektir. FrontPagein sayacını sayfanıza eklemek için Insert mönüsünden Component seçeneğini tıklayın ve buradan da Hit Counter seçeneğini işaretleyin. Açılan seçenek penceresinde beğendiğiniz sayaç stilini seçin. (Gümüştepe Y., s:170,1999 )

Hover Button ve Özellikleri
FrontPagein düğme seçeneklerini kullanarak sesli ve hareketli düğmeler oluşturabilirsiniz. Herhangi bir resim editörde saatler boyu uğraşarak oluşturduğunuz bir düğmeyi, FrontPagede bir tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.
Sayfanıza düğme(button ) eklemek için, Insert mönüsünden Component seçeneğini tıklayın ve açılan aktif eleman listesinde Hover Buttonu seçin. Açılan düğme seçeneklerini kullanarak işlemi gerçekleştirin.


Button Text: Düğmenin üzerinde yer alacak metindir.

Link to: Düğmeye bağlantı oluşturmak istediğiniz dosyanın veya webin konumunu girmenizi sağlar. Browse seneğini tıklayıp, bağlantı penceresini açarak da konumu belirleyebilirsiniz.

Button color: Düğmenin rengini belirler.

Effect: Düğme üzerine mouse ile gelindiğinde düğmenin rengini değiştirebilen çeşitli efektler sağlar. Bu alanda yedi adet efekt vardır.

Background color: Düğmenin zemin rengini belirler.

Effect color: Düğme için seçilen efekt rengini belirler.
Custom: Düğmeye resim ve ses özelliği vermeyi sağlar.

Play sound
On click: Bu alanda belirlediğiniz ses formatlı dosya, düğme tıklandığında çalacaktır.
On hover: Bu alanda belirlediğiniz ses formatlı dosya, mouse ile düğme üzerine gidildiğinde çalar.

custom
Button:
Bu alanda tanımladığınız resim dosyası, düğme üzerinde gösterilecektir.
On hover: Bu landaki resim dosyası ise düğme üzerine mouse göstergesini sürüklediğinizde gözükecektir. (Gümüştepe Y., s:171-172,1999 )

Marquee
Sayfaya hareketli metin eklemek için kullanılan nesnedir. Belirttiğiniz metni, FrontPagein özel geçiş seçeneklerini kullanarak hareketlendirebilirsiniz. Bu nesneyi sayfa içerisine oluşturabilmek için, Insert mönüsünden Component seçeneği ve buradan da Marqueei tıklayın. Açılan marquee özellikleri penceresinde metni ve özelliklerini belirleyin.

Text: Hareket ettirilecek metni bu alana girin. Girdiğiniz metin kayan bir şekilde hareket edecektir.

Direction: Bu alanda belirttiğiniz Left(sol ) değeri metnin sol tarafa doğru ilerlemesini sağlar. Bu işlemi sağ tarafa doğru gerçekleştirmek için Right (sağ ) seçeneğini işaretleyin.

Speed: Hareketli metnin hızını belirtir. Bu bölümde Delay alanı içerisine girdiğiniz sayısal değer miktarınca metin hareketi geciktirilecektir. Amount seçeneği içerisine girilen değer ise pixel cinsinden hareket adımlarını belirler.

Behavior: Hareketin davranış tarzını belirler. Scroll seçeneği ile belirttiğiniz yönde hareketi sağlayabilirsiniz. Belirlediğiniz yönde metnin hareketini sağladıktan sonra metni ekranda dondurmak için Slide seçeneğini işaretleyin. Seçilen metnin marquee için işaretlenen alanda bir sağa bir sola hareket etmesini sağlamak için Alternate seçeneğini işaretleyin.

Align with text: Sayfada bulunacak metin ile kayan yazı alanı arasındaki hizalamayı sağlar.

Size: Kayan yazı alanının boyutunu belirler.

Repeat: Kayma işleminin tekrarlama sayısını belirler. Eğer sürekli tekrarlanmasını istiyorsanız, Continuously (sürekli ) seçeneğini işaretleyin.

Background color: Marquee için kullanılan zemin rengini belirtir. (Gümüştepe Y., s:176,1999 )

Searh Form

Arama formları (Search Form ), ziyaretçilerin istedikleri bilgiyi hızla ve kolaylıkla bulmalarına yardım eden değerli araçlardır. FrontPage, ziyaretçilerin bölgenizdeki sayfaları arayabilmeleri için web bölgenize kolayca bir arama formu eklemenize olanak verir. (Nelson S., s:146,2000 )
Oluşturulan Arama formu (Searh Form ) içerisine girilen metin, bütün sitede araştırılacak ve ziyaretçinin ulaşmasını imkan sağlayacaktır. Arama formunu sayfanıza eklemek için Insert mönüsünden Component ve buradan da Searh Form u tıklayın. Açılan pencerede formunuzla ilgili tanımlamaları girin.
Label for input: Giriş yapılacak metin kutusunun tanımıdır.

Width in charcters: Aranacak metnin karakter sayısını belirtir. Bu alana girdiğiniz sayısal değer miktarınca metin kutusunun büyüklüğü düzenlenecektir.

Label for Start Search Button: Aramayı başlatacak düğmenin etiketidir.

Label for Clear Button:
Aramak için yazılan metni, metin kutusundan silecek olan butonun etiketidir.

Yazılan metin, site içerisindeki bütün sayfalarda aranacak ve bulunan sonuçlar bağlantılar şeklinde ziyaretçiye sunulacaktır.

İnternet ortamında bir bilgiye ulaşmak için o bilgiye ait sitenin bilinmesine gerek yoktur. Tabii site bir Arama Motoruna kayıtlı ise. Çoğunuzun internetten hatırlayabileceği gibi Arama Motorları (altavista, yahoo, arabul gibi ) yazdığınız metni kayıtlı web siteleri içerisinde arama yeteneğine sahiptir.

FrontPagein arama özelliği, arama motorlarına benzer bir işleve sahiptir. Ancak burada karıştırılmaması gereken bir husus vardır; FrontPage sayfasında kullandığımız arama seçeneği, sadece kendi sitesinde bir arama gerçekleştirecektir.

Aranan metni içeren sayfalar tespit edilerek, bu sayfaların başlıkları bir tablo içerisinde ziyaretçiye sunulacaktır. Ayrıca başlıkları tanımlanan bağlantı yardımı ile sayfaya kolayca erişim sağlanacaktır.

FrontPagein bu özelliği oldukça kullanışlı bir özelliktir. Ancak bu özelliği bilgisayarınızda çalıştırabilmeniz için sisteminize yüklü kişisel bir Serverın olması gerekiyor. Oluşturduğunuz siteyi yayımladığınız Web alanı için de bu seçenek geçerlidir. Yani sitenizi yükleyeceğiniz (Publish ) web server, FrontPagein eklerini desteklemiyorsa bu özellik çalışmayacaktır.

Arama Sonuçlarını Genişletin:
Site içerisinde arama yapan ziyaretçi için, arama sonuçlarını genişletebilirsiniz. Aranan kelimeyi içeren doyalar hakkında daha fazla bilgi verebilir, site içerisinde kaç tane aranan metin bulunduğunu raporlayabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için, arama özelliklerine ait pencerenin, arama sonuçları(search result ) bölümünü tıklayın ve raporlanacak bilgileri belirleyin.

Word List To Search : bu alanda site içersinde aramanın gerçekleştirileceği sayfaları belirleyebilirsiniz. Site içerisinde gizli dizinleriniz olabilir. Bu dizinler içinde yer alan sayfalar eğer ziyaretçinin aradığı metni içeriyorsa, bu sayfalara ait bağlantılarda rapor olarak sayfada oluşturulacaktır. Dolayısıyla ziyaretçi bu sayfalara göz atma imkanı bulacaktır. Eğer aramayı site içerisindeki bütün sayfalarda gerçekleştirmek istiyorsanız bu alana All(tümü ) yazmanız yeterli olacaktır.

Date Format:
Rapor olarak sunulacak tarih formatını belirler. Bu alana içersinde yer alan tarih formatlarından herhangi birisini seçerek, raporda gösterebilirsiniz. Bu alanın geçerlilik kazanması için display file date seçenek iminin işaretli olması gerekiyor.

Time Format : Rapor olarak sunulacak saat formatını belirler. Bu alana içersinde yer alan saat formatlarından herhangi birisini seçerek, raporda gösterebilirsiniz. Bu alanın geçerlilik kazanması için display file date seçenek iminin işaretli olması gerekiyor.

Display Scor:
aranan kelimenin site içerisinde bulunan sayfalardaki metinle eşleştirilmesi sonucunu göstermektedir. Eşleştirme sonucu scor isimli başlık altında raporlanacaktır.

Display File Size: Aranan kelimenin bulunduğu dosyalara ait uzunluğu raporlar

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol