MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Microsoft Access

Microsoft Access

Access Dosya Menüsü

1-Yeni : Yeni bir Creates Microsoft Access veritabanı, veri erişim sayfası veya Access projesi oluşturur.
2-Aç : Varolan bir Microsoft Access veritabanını, Access projesini veya başka türde bir dosyayı açar.
3-Kapat : Geçerli pencereyi kapatır.
4-Kaydet : Veri sayfasının yerleşimini; tablo, sorgu, görünüm, saklı yordam, SQL deyimi, form, rapor veya veri erişim sayfası tasarımını; makro yapısını ve içeriğini kaydeder.
5-Farklı Kaydet :
• Geçerli veritabanındaki nesnenin bir kopyasını farklı bir adla ve/veya farklı bir nesne türüyle kaydeder.
• Seçili bir makroyu yeni bir Microsoft Visual Basic modülüne dönüştürür.
6-Sayfa Yapısı : Kenar boşluğu ayarlarını (kenar boşluğu genişliği gibi), sayfa ayarlarını (yönlendirme ve kağıt boyutu gibi) ve formlar ve raporlar için yerleşim seçeneklerini (yazdırılacak sütun sayısı gibi) denetler.
7-Baskı Önizleme : Tablo, form veya rapor gibi etkin nesneyi, basıldığında alacağı görünümle görüntüler (önce Belgeleyicinin görüntülendiği Makro penceresi dışında). Sayfayı yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz veya bir anda birden çok sayfa görebilirsiniz.
8-Yazdır : Bir veritabanı nesnesini yazdırır. Yazıcı ayarlarını ve özelliklerini değiştirebilmeniz için önce Yazdır iletişim kutusunu görüntüler. Makro penceresinde, bir veya daha fazla rapor bölümünü yazdırmayı seçebilmeniz için Belgeleyici' yi görüntüler. Böylece, makro raporunu varsayılan yazıcıdan yazdırır.
9- Gönder : Posta aşıcısına veya faks alıcısına göndermeyi sağlar.
10- Veritabanı Özellikleri : Veritabanı özelliklerini, görmeniz ve değiştirmeniz için görüntüler.
11- Son liste : Son kullanılan dosyaların listesini getirir.
12- Çıkış : Microsoft Access oturumunuzdan çıkar.

 

Access Düzen Menüsü

1- Geri Al : Son yapılan ve geri alınabilir eylemi geri alır. Komut adı, geri almak istediğiniz eyleme bağlı olarak değişir (örneğin, Kesmeyi Geri Al veya Taşımayı Geri Al). Bir eylem geri alınamıyorsa, komut adı Geri Alınamaz olarak değişir.
2- Kes : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) keser ve Panoya koyar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz. Son yapılan kesme işlemini geri almak için, Düzen menüsünden Kesmeyi Geri Al'ı seçin.
3- Kopyala : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) ya Office Panosu'na kopyalar ya da Windows Panosu'na kopyalar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz.
4- Yapıştır : Bir öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) Panodan etkin veritabanı nesnesine kopyalar. Bir öğeyi kopyalamak veya taşımak için, Yapıştır
ile birlikte Kes ve Kopyala komutlarını kullanın. Yapıştırma işleminizi geri almak için, Düzen menüsünden Yapıştırmayı Geri Al'ı seçin.
5- Kısayol Oluştur komutu : Kısayol oluşturur ve bir simgeyi tıklatarak bir veritabanı nesnesini hızlı biçimde açmanızı sağlar. Kendi bilgisayarınızda, ağ dosya sunucusunda veya paylaşılan bir dizinde saklanmış bulunan bir veritabanının nesnelerini açabilirsiniz. Kısayol simgelerini masaüstüne, klasöre veya Başlat menüsüne yerleştirebilirsiniz.
6- Sil : Seçili öğeyi siler.
7- Yeniden Adlandır komutu : Seçili veritabanı nesnesinin adını değiştirir. Yeni adı yazın ve ENTER'a basın. Özgün adı, bir başka komut çalıştırmadan önce Düzen menüsünden Yeniden Adlandırmayı Geri Al komutunu tıklatarak geri alabilirsiniz.

 

Access Görünüm Menüsü

1-Veritabanı Nesneleri : Microsoft Access programına ait veri tabanlarını aktif hale getirilmesini sağlar.
2-Büyük Simgeler : Seçili nesne türü için veritabanı nesnelerini büyük simgelerle gösterir.
3-Küçük Simgeler : Seçili nesne türü için veritabanı nesnelerini küçük simgelerle listeler.
4-Liste : Seçili nesne türü için veritabanı nesnelerini küçük simgelerle gösterir. Simgeler, Veritabanı penceresi içinde dikey olarak alfabetik sırada bulunurlar.
5-Ayrıntılar : Seçili nesne türü için veritabanı nesnelerini listeler ve şu ayrıntıları verir: ad, tanım, son değiştirilme tarihi, oluşturulma tarihi, tür ve sahip.
6-Simgeleri Düzenle : Simgeleri ada, türe, boyuta, tarihe göre düzenler.
7-Simgeleri Hizalama : Veritabanı penceresinde, simgeleri, üzerinde bulundukları kılavuzlardan kendilerine en yakın olana hizalar.
8-Özellikler : Tablo alanı veya form denetimi gibi, seçili durumda olan nesnenin genel özelliklerini görüntüler. Seçili öğe yoksa, etkin nesnenin özellik sayfasını görüntüler.
9-Araç Çubukları : Araç çubuklarını getirmeyi veya kaldırmayı sağlar.
10-Yenile : Bu öğe ile hiçbir konu ilişkilendirilmemiş.

 

Access Ekle Menüsü

1-Tablo : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur.
2-Sorgu : Yeni Sorgu iletişim kutusunu görüntüler, böylece sorgu sihirbazlarından birini veya sorgu Tasarım görünümünü kullanarak yeni bir sorgu oluşturabilirsiniz.
3-Form : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Bu düğmeyi tıklatmadan önce, Nesneler çubuğunda oluşturmak istediğiniz veritabanı nesne türünü tıklatın.
4-Rapor : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Bu düğmeyi tıklatmadan önce, Nesneler çubuğunda oluşturmak istediğiniz veritabanı nesne türünü tıklatın.
5-Sayfa : Sayfa Sihirbazı'nı, sayfa Tasarım görünümünü veya varolan bir Web sayfasını kullanarak yeni bir veri erişim sayfası oluşturur.
6-Makro : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Bu düğmeyi tıklatmadan önce, Nesneler çubuğunda oluşturmak istediğiniz veritabanı nesne türünü tıklatın.
7-Modül : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Bu düğmeyi tıklatmadan önce, Nesneler çubuğunda oluşturmak istediğiniz veritabanı nesne türünü tıklatın.
8-Sınıf Modülü : Geçerli veritabanına bir form veya rapor ile ilişkilendirilmemiş bir sınıf modülü ekler ve Modül penceresinde Bildirim bölümünü görüntüler.
9-Otomatik Form : Seçili tablo, sorgu, görünüm veya saklı yordamı temel alan bir form oluşturur.
10-Otomatik Rapor : Seçili tablo, sorgu, görünüm veya saklı yordamı temel alan bir rapor oluşturur.

 

1-Yazım Kılavuzu : Tablo, sorgu veya formun Veri Sayfası görünümünde metin girdilerinin veya Form görünümünde metin kutusunun içinde bulunan seçili metnin yazımlarını denetler.
2-Otomatik Düzelt : Metin yazılırken otomatik olarak hataların düzeltilmesinde kullanılan ayarları özelleştirir ve yazılırken düzeltilecek sözcüklerin listesini oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar.
3-Office Bağlantıları :
a)Ms-Word İle Birleştir : Microsoft Access verileri ile Microsoft Word belgesini, birleştiren, Microsoft Word Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı'nı başlatır.
b)Ms-Word İle Yayımla : Seçili nesnenin (tablo, rapor veya veri sayfası parçası) zengin metin biçimini (.rtf) yaratır ve Microsoft Word'de yükler.
4-Çevrimci İşbirliği : Microsoft Access veritabanı veya Microsoft Access projesi içinde bir Internet veya Internet üzerinden gerçek zamanda diğer kişilerle birlikte çalışabileceğiniz şekilde Microsoft Netmeeting'i açar.
5-İlişkiler : Tablo ve sorgular arasındaki ilişkileri görüntülemek, düzenlemek veya tanımlamak için kullanacağını İlişkiler penceresini görüntüler.
6-Çözümle :
a)Tablo : Tabloyu çözümleyen ve gerekliyse tabloyu ilgili tablolara bölen ve daha verimli tablo tasarımı oluşturan Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı başlatır.
b)Başarım : Veritabanınızın ve veritabanı nesnelerinin başarımını çözümleyen Başarım Çözümleyicisi'ni başlatır.
c)Belgeleyici : Bir veya daha fazla veritabanı nesnesinin ayrıntılı bilgilerini veren Veritabanı Belgeleyicisi'ni başlatır.
7- Veritabanı Hizmet programları :
a)Veritabanını Geçerli Access Veritabanı Sürümüne Dönüştür :
Önceki bir Microsoft Access veritabanı sürümünü bir Access 2000 veritabanına dönüştürür.
b)Veritabanını Önceki Access Veritabanı Sürümüne Dönüştür : Access 97 veritabanı bir yineleme kümesinin üyesi değilse,bir Microsoft Access 2000 veritabanını, Access 97 veritabanına dönüştürür.
c)Veritabanını Düzenle ve Onar : Diskte bulunan parçalanmış veritabanının yeniden düzenlenme şeklini belirler.
d)Bağlı Tablo Yöneticisi : Tablolara olan bağlantıları görüntüler ve yeniler. Bunu örneğin, bağlı bir tablonun yapısı veya konumu değiştiğinde bağlantıları yenilemek için kullanın.

e)Veritabanı Bölücüsü : Geçerli veritabanını iki veritabanına böler: Tüm tabloları içeren bir arka alan veritabanı ve tüm diğer nesneleri ve arka plan veritabanına bağlı olan tabloları içeren ön plan veritabanı.
f)Denetim Panosu Yöneticisi : Bir uygulama için denetim masası formları oluşturur, düzenler ve siler.
g)Yükseltme Sihirbazları : Verilerin ve veri tanımlarının boyutunu büyüterek ve veritabanı nesnelerini taşıyarak Microsoft Access veritabanını yeni veya var olan bir Microsoft SQL Sunucusu sürüm 6.5 veya 7.0 veritabanına veya yeni bir Microsoft Access projesine büyütür.
h)MDE Dosyası Yap : Açık olmayan bir veritabanını (.mdb) bir MDE veritabanına (.mde) kopyalar. İçinden VBA kaynak kodlarının kaldırılmış olduğu böylece kullanıcıların düzenleme yapamayacakları, derlenmiş, düzenlenmiş ve belleği etkin biçimde kullanan bir veritabanı uygulaması oluşturmak için kullanın.
8) Güvenlik :
a)Veritabanı Parolasını Belirle : Geçerli veritabanını açmakta kullanılan parolayı koyar veya kaldırır. Veritabanı parolasını sadece, Yönetici yetkisine sahip olan ve geçerli veritabanının parolasını bilen kullanıcılar koyup kaldırabilirler.
b)Kullanıcı ve Grup İzinleri : Geçerli veritabanı ve nesneleri için kullanıcı ve grup hesapları yetkilerini görüntüler, atar ve kaldırır.
c)Kullanıcı ve Grup Hesapları : Kullanıcı ve grup hesaplarını görüntüler, yazdırır, ekler, kaldırır ve değiştirir. Ayrıca, varsayılan kullanıcı hesabı olan Yönetici' nin parolasını değiştirir.
d)Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı :
Geçerli veritabanının yeni ve güvenli bir kopyasını oluşturan Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazı'nı başlatır.
e)Veritabanını Şifrele/Şifre Çöz : Veritabanının şifreli veya şifresiz bir kopyasını oluşturur. Veritabanını şifrelemek, veritabanındaki bilgilerin, hizmet programları veya sözcük işlem programları ile okunmasını önler, ancak başarımı az da olsa düşürür.
9-Başlangıç : Uygulama başlığı, uygulama simgesi ve görüntülenecek başlangıç formu veya veri erişim sayfası gibi, değişik veritabanı başlangıç özelliklerini ve eylemlerini denetler ve özelleştirir.
10-Makro : Makro oluşturmayı sağlar.
11-Özelleştir : Araç çubuğu düğmelerini, menü komutlarını ve kısayol tuşu atamalarını özelleştirir.
12-Seçenekler : Microsoft Access ortamının karakteristiklerini, örneğin ekran yazı tiplerini ve renklerini, klavye eylemlerini ve görüntüleme seçeneklerini özelleştirir.

 

Access Pencere Menüsü

1-Yatay Döşe : Microsoft Access'teki pencereleri yatay bölmeler olarak düzenler.
2-Dikey Döşe : Microsoft Access'teki pencereleri dikey bölmeler olarak düzenler.
3-Basamakla : Microsoft Access'teki pencereleri basamaklı bölmeler olarak düzenler.
4-Simgeleri Yerleştir : Simge durumuna getirilmiş veritabanı nesnelerinin simgelerini, Microsoft Access penceresinin altında satırlar şeklinde düzenler.
5-Gizler : Etkin pencereyi gizler. Gizli iken pencere açık kalır.
6-Göster : Gizli pencereyi yeniden görüntülemek için kullanılır

 

Access Yardım Menüsü

 

1-Microsoft Access Yardımı F1: Yardım konuları ve ipuçları sunar.
2-Office Yardımcısını Gizle : Office Yardımcısı'nı görüntüler veya görünümden kaldırır.
3-Bu Nedir? : Tıkladığınız menü seçenekleri hakkında ipucu verir.
4- Web'de Office : Office programlarında güncel bilgiler ve yardım alabileceğiniz Microsoft Office Web sitesine bağlanır.
5-Algılama ve Onarma : Microsoft Access 2000 ile ilişkili sorunları algılar ve onarır (örneğin, kayıp dosyalar ve kayıp kayıt ayarları).
6-Microsoft Access Hakkında : Microsoft Access 2000 ve bilgisayarınıza yüklü olan işletim sistemi hakkında bilgi verir ve Microsoft Teknik Destek Hizmetleri'ne ulaşma yolunu gösterir.

 

Veri Tabanı Araç Çubuğu

 

1-Yeni : Yeni bir Creates Microsoft Access veritabanı, veri erişim sayfası veya Access projesi oluşturur.
2-Aç : Varolan bir Microsoft Access veritabanını, Access projesini veya başka türde bir dosyayı açar.
3-Kaydet: Veri sayfasının yerleşimini; tablo, sorgu, görünüm, saklı yordam, SQL deyimi, form, rapor veya veri erişim sayfası tasarımını; makro yapısını ve içeriğini kaydeder.
4-Yazdır : Seçili formu, raporu, veri sayfasını veya veri erişim sayfasını, Yazdır iletişim kutusunu görüntülemeden hemen yazdırır.
5-Baskı Önizleme : Tablo, form veya rapor gibi etkin nesneyi, basıldığında alacağı görünümle görüntüler (önce Belgeleyici' nin görüntülendiği Makro penceresi dışında). Sayfayı yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz veya bir anda birden çok sayfa görebilirsiniz.
6-Yazım kılavuzu : Tablo, sorgu veya formun Veri Sayfası görünümünde metin girdilerinin veya Form görünümünde metin kutusunun içinde bulunan seçili metnin yazımlarını denetler.
7-Kes : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) keser ve Pano' ya koyar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz. Son yapılan kesme işlemini geri almak için, Düzen menüsünden Kesmeyi Geri Al' ı seçin.
8-Kopyala : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) ya Office Panosu'na kopyalar ya da Windows Panosu'na kopyalar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz.
9-Yapıştır : Bir öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) Pano' dan etkin veritabanı nesnesine kopyalar. Bir öğeyi kopyalamak veya taşımak için, yapıştır ile birlikte Kes ve Kopyala komutlarını kullanın. Yapıştırma işleminizi geri almak için, Düzen menüsünden Yapıştırmayı Geri Al' ı seçin.
10-Biçim Boyacısı : Bir denetimden diğerine, renk, çizgi biçemi ve yazı tipi özelliği gibi biçimlendirmeleri kopyalar. Biçimi bir tek denetime kopyalamak için Biçim Boyacısı'nı bir kere tıklatın; biçimi pek çok denetime kopyalamak için Biçim Boyacısı'nı çift tıklatın; işiniz bittiğinde ESC tuşuna basın.
11-Geri Al : Son yapılan ve geri alınabilir eylemi geri alır. Komut adı, geri almak istediğiniz eyleme bağlı olarak değişir (örneğin, Kesmeyi Geri Al veya Taşımayı Geri Al). Bir eylem geri alınamıyorsa, komut adı Geri Alınamaz olarak değişir.
12-Office Bağlantıları MS Word ile Birleştir : Microsoft Access verileri ile Microsoft Word belgesini, örneğin mektup formları veya posta etiketleri oluşturabilmeniz için birleştiren, Microsoft Word Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı'nı başlatır.
13-Çözümle Tablo : Tabloyu çözümleyen ve gerekliyse tabloyu ilgili tablolara bölen ve daha verimli tablo tasarımı oluşturan Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı başlatır.
14-Kod : Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve Kod penceresinde seçili form veya raporun arkasındaki kodları görüntüler.
15-Özellikler : Tablo alanı veya form denetimi gibi, seçili durumda olan nesnenin genel özelliklerini görüntüler. Seçili öğe yoksa, etkin nesnenin özellik sayfasını görüntüler.
16-İlişkiler : Tablo ve sorgular arasındaki ilişkileri görüntülemek, düzenlemek veya tanımlamak için kullanacağını İlişkiler penceresini görüntüler.
17-Otomatik Form: Seçili tablo, sorgu, görünüm veya saklı yordamı temel alan bir form oluşturur.
18-Office Yardımcısı: Office Yardımcısı, görevlerinizi yerine getirmeniz için Yardım konuları ve ipuçları sunar.

 

MICROSOFT ACCESS TASARLA ARAÇ ÇUBUKLARI

 

1-Form Tasarımı Araç Çubuğu


MICROSOFT ACCESS TASARLA ARAÇ ÇUBUKLARI


1-Göster düğmesi : Geçerli pencere için kullanılabilir görünümleri görüntüler. İstenen görünümü görüntülüyorsa düğmeyi tıklatın veya önce düğmenin yanındaki oku sonra da istenen görünümü tıklatın.(Form, Tasarla gibi)
2-Kaydet: Veri sayfasının yerleşimini; tablo, sorgu, görünüm, saklı yordam, SQL deyimi, form, rapor veya veri erişim sayfası tasarımını; makro yapısını ve içeriğini kaydeder.
3-Yazdır : Seçili formu, raporu, veri sayfasını veya veri erişim sayfasını, Yazdır iletişim kutusunu görüntülemeden hemen yazdırır.
4-Baskı Önizleme : Tablo, form veya rapor gibi etkin nesneyi, basıldığında alacağı görünümle görüntüler (önce Belgeleyici' nin görüntülendiği Makro penceresi dışında). Sayfayı yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz veya bir anda birden çok sayfa görebilirsiniz.
5-Yazım kılavuzu : Tablo, sorgu veya formun Veri Sayfası görünümünde metin girdilerinin veya Form görünümünde metin kutusunun içinde bulunan seçili metnin yazımlarını denetler.
6-Kes : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) keser ve Pano' ya koyar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz. Son yapılan kesme işlemini geri almak için, Düzen menüsünden Kesmeyi Geri Al' ı seçin.
7-Kopyala : Seçili öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) ya Office Panosu'na kopyalar ya da Windows Panosu'na kopyalar, böylece öğeyi herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz.
8-Yapıştır : Bir öğeyi (örneğin bir denetim veya bir kayıt) Pano' dan etkin veritabanı nesnesine kopyalar. Bir öğeyi kopyalamak veya taşımak için, yapıştır ile birlikte Kes ve Kopyala komutlarını kullanın. Yapıştırma işleminizi geri almak için, Düzen menüsünden Yapıştırmayı Geri Al' ı seçin.
9-Biçim Boyacısı : Bir denetimden diğerine, renk, çizgi biçemi ve yazı tipi özelliği gibi biçimlendirmeleri kopyalar. Biçimi bir tek denetime kopyalamak için Biçim Boyacısı'nı bir kere tıklatın; biçimi pek çok denetime kopyalamak için Biçim Boyacısı'nı çift tıklatın; işiniz bittiğinde ESC tuşuna basın.
10-Geri Al : Son yapılan ve geri alınabilir eylemi geri alır. Komut adı, geri almak istediğiniz eyleme bağlı olarak değişir (örneğin, Kesmeyi Geri Al veya Taşımayı Geri Al). Bir eylem geri alınamıyorsa, komut adı Geri Alınamaz olarak değişir.
11-Köprü : Köprü adresini veya Uniform Resource Locator (URL) bilgisini ekler veya değiştirir. Veri sayfası ve form görünümünde, köprü adresi alanı seçili olmalıdır.
12-Alan Listesi : Form veya raporun temel aldığı kayıt kaynağında bulunan alanların listesini görüntüler. Kayıt kaynağına otomatik olarak ilişkilendirilecek denetimleri oluşturmak için listeden alanlar sürükleyebilirsiniz.
13-Araç Kutusu : Araç kutusunu gösterir veya gizler. Araç kutusunu, form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde denetimler oluşturmak için kullanın.
14-Otomatik Biçim : Artalan resmi ve denetimler için yazı tipleri gibi önceden tanımlı biçimlerden seçtiklerinizi, form veya rapora uygular.
15-Kod : Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar ve Kod penceresinde seçili form veya raporun arkasındaki kodları görüntüler.
16-Özellikler : Tablo alanı veya form denetimi gibi, seçili durumda olan nesnenin genel özelliklerini görüntüler. Seçili öğe yoksa, etkin nesnenin özellik sayfasını görüntüler.
17-Oluştur düğmesi : Seçili öğe veya özellik için oluşturucuyu görüntüler. Microsoft Access bu düğmeyi ancak, seçili öğe (tablo Tasarımı görünümünde alan adı gibi) veya özellik (giriş maskesi özelliği veya deyim için belirlenmiş özellik gibi) için kullanılabilir bir oluşturucu varsa etkinleştirir.
18-Veritabanı Penceresi : Geçerli Microsoft Access veritabanındaki veya Microsoft Access projesindeki tüm nesneleri listeleyen Veritabanı penceresini görüntüler. Örneğin, bir veritabanı nesnesi oluşturmak, kopyalamak veya silmek, ya da bir nesneyi bir gruba veya geçerli pencereye sürüklemek için kullanılabilir.
19-Yeni : Yeni bir veritabanı nesnesi oluşturur. Bu düğmeyi tıklatmadan önce, Nesneler çubuğunda oluşturmak istediğiniz veritabanı nesne türünü tıklatın.
20-Office Yardımcısı: Office Yardımcısı, görevlerinizi yerine getirmeniz için Yardım konuları ve ipuçları sunar.

 

2- Biçimlendirme Araç Çubuğu

 

1-Nesne Seç düğmesi : Formun veya raporun tamamını, form veya raporun bir bölümünü veya form veya rapor üzerindeki bir denetimi seçebileceğiniz bir liste görüntüler.
2-Yazı Tipi kutusu : Geçerli veri sayfasındaki veya formun, raporun veya veri erişim sayfasının seçili denetimlerindeki metnin yazı tipini değiştirir. Bir sayfa üzerinde, sayfa gövdesindeki seçili metnin yazı tipi boyutunu da değiştirir.
3-Yazı Tipi Boyutu kutusu : Geçerli veri sayfasındaki veya formun, raporun veya veri erişim sayfasının seçili denetimlerindeki metnin yazı tipi boyutunu değiştirir. Bir sayfa üzerinde, sayfa gövdesindeki seçili metnin yazı tipi boyutunu da değiştirir.
4-Kalın : Geçerli veri sayfasındaki veya form, rapor veya veri erişim sayfasındaki seçili denetimlerin metinlerini kalın yapar. Bir sayfa üzerinde, sayfanın gövdesindeki seçili metni de kalın yapar.
5-İtalik : Geçerli veri sayfasındaki veya formun, raporun veya veri erişim sayfasının seçili denetimlerindeki metni italik yapar. Bir sayfa üzerinde, sayfa gövdesindeki seçili metni de italik olarak değiştirir.
6-Altı Çizili : Geçerli veri sayfasındaki veya form, rapor veya veri erişim sayfasındaki seçili denetimlerindeki metnin altını çizer. Bir sayfada, sayfa gövdesindeki seçili metnin de altını çizer.
7-Sola Hizala : Seçili denetimlerin içindeki metni sola hizalar. Bir veri erişim sayfasında, sayfa gövdesindeki seçili metni de sola hizalar.
8-Ortala : Seçili denetimlerin içindeki metni ortalar. Bir veri sayfasında, sayfa gövdesinde seçili olan metni de ortalar.
9-Sağa Hizala : Seçili denetim veya denetimlerin içinde metni sağa hizalar. Bir veri erişim sayfasında, seçili metni de sayfanın gövdesinde sağa hizalar.
10-Dolgu/Artalan Rengi : Form, rapor veya veri erişim sayfasındaki şu öğelerin renklerine uygulayın: seçili denetim veya denetimlerin artalanı, Resim özelliği bir resme ayarlanmamış olan bir form veya raporun herhangi bir bölümünün artalanı.
11-Yazı Tipi/Önalan Rengi : Geçerli veri sayfasındaki veya formun, raporun veya veri erişim sayfasının seçili denetimlerindeki metnin rengini değiştirir. Bir sayfa üzerinde, sayfa gövdesindeki seçili metne de rengi uygular.
12-Çizgi/Kenarlık Rengi : Seçili denetimlerin veya veri sayfasının çizgi veya kenarlıklarını saydam yapar veya bunlara bir renk uygular. Düz bir çizgi veya kenarlık uygulamak için, istediğiniz rengi veya Saydam' ı seçin.
13-Çok İnce Çizgi/Kenarlık Genişliği : Seçili denetimlere en ince çizgiyi veya kenarlığı uygular.
14-Düz Özel Etkisi : Veri sayfasının hücrelerine, form, rapor veya veri erişim sayfası üzerindeki seçili denetim veya denetimlere düz görünüm etkisi verir.

 

3-Araç Kutusu Araç Çubuğu

1-Nesneleri Seç : Denetim, bölüm, form, rapor veya veri erişim sayfası seçmek için kullanılır. Kilitlemiş olduğunuz bir araç kutusu düğmesinin kilidini açmak için bu aracı tıklatın.
2-Denetim Sihirbazları : Denetim sihirbazlarını kapatır veya açar. Liste kutusu veya komut düğmesi gibi bir denetim oluşturmanızda yardımcı olması için denetim sihirbazlarını kullanın. Bir formda, açılır kutu, seçenek grubu, alt rapor ve alt form için de ek sihirbazlar vardır. Bir veri erişim sayfasında ise, bir aşağı açılan liste kutusu veya bir Microsoft Office grafiği oluşturmak için bir sihirbaz kullanabilirsiniz. Bir denetim oluşturmak üzere bir sihirbaz kullanmak için, Denetim Sihirbazları düğmesi basılı durumda olmalıdır.
Tek başına bir sayfada herhangi bir sihirbaz kullanamazsınız ve açık durumda olan veritabanından farklı bir veritabanında bulunan bir sayfayı gösterirken bir sihirbaz kullanamazsınız.
3-Etiket : Form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde, başlık, resim yazısı veya yönerge gibi açıklayıcı metinler görüntüleyen bir denetimdir.
4-Metin Kutusu : Form, rapor veya veri erişim sayfasının temel aldığı kayıt kaynağındaki verileri görüntülemek, veri girmek veya düzenlemek için, bir hesaplamanın sonuçlarını görüntülemek için veya kullanıcıdan bir girişi kabul etmek için kullanın.
5-Seçenek Grubu : Form veya raporda kullanılan, bir dizi değişken değerin görüntülenebileceği onay kutuları, seçenek düğmeleri veya iki durumlu düğmeler içeren bir denetimdir. Örneğin, bir siparişin deniz, hava veya kara yoluyla mı gönderileceğini belirlemek için bir seçenek grubunu kullanabilirsiniz. Bir veri erişim sayfasında bir seçenek grubu yalnızca seçenek düğmeleri içerebilir.
6-Dönüşüm Düğmesi : Microsoft Access veritabanında bir Yes/No alanında tek başına bir denetim ilişkisi olarak veya bir Microsoft Access projesinde bir Bit sütunu olarak kullanın. Dönüşüm düğmesi, özel bir iletişim kutusunda veya bir seçenek grubunun parçasında kullanıcı girişini kabul etmek için kullanılan ilişkisiz bir denetimdir.
7-Seçenek Düğmesi : Microsoft Access veritabanında bir Yes/No alanında tek başına bir denetim ilişkisi olarak veya bir Microsoft Access projesinde bir Bit sütunu olarak kullanın. Seçenek düğmesi, özel bir iletişim kutusunda veya bir seçenek grubunun parçasında kullanıcı girişini kabul etmek için kullanılan ilişkisiz bir denetimdir.
8-Onay Kutusu : Microsoft Access veritabanında bir Yes/No alanında tek başına bir denetim ilişkisi olarak veya bir Microsoft Access projesinde bir Bit sütunu olarak kullanın. Onay kutusu, özel bir iletişim kutusunda veya bir seçenek grubunun parçasında kullanıcı girişini kabul etmek için kullanılan ilişkisiz bir denetimdir.
9-Açılan Kutu : Liste kutusu ve metin kutusu özelliklerini birleştirir. Temel alınan alana bir değer eklemek için, metin kutusu içine yazabilir veya liste kutusundan bir seçim yapabilirsiniz.
10-Liste Kutusu : Kaydırılabilir bir değer listesi görüntüler. Bir form Form görünümünde açıkken veya bir veri erişim sayfası Sayfa görünümünde ya da Microsoft Internet Explorer'da açıkken, yeni bir kayda değer girmek veya varolan bir kayıttaki değeri değiştirmek için listeden seçim yapabilirsiniz.
11-Komut düğmesi : Kayıt bulma, kayıt yazdırma veya form süzgeci uygulama gibi pek çok eylemi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir düğmedir.
12-Resim : Sabit bir resmi form veya rapor üzerinde görüntülemek için kullanılan bir çerçevedir. Sabit bir resim bir OLE nesnesi olmadığından, resmi, form veya rapora ekledikten sonra Microsoft Access içinde düzenleyemezsiniz.
13-İlişkisiz Nesne Çerçevesi : Microsoft Excel elektronik tablosu gibi ilişkisiz bir OLE nesnesini form veya rapor üzerinde görüntülemek için kullanılan bir çerçevedir. Nesne, bir kayıttan diğerine gidilirken sabit kalır.
14-İlişkili Nesne Çerçevesi : Form veya rapor üzerinde, resim serileri gibi OLE nesnelerini görüntülemek için bir çerçevedir. Bu denetim, form veya raporun teme aldığı kayıt kaynağındaki alanda saklanmış olan denetimler içindir. Bir kayıttan diğerine gidildiğinde, form veya rapor üzerinde farklı bir nesne görüntülenir.
15-Sayfa Sonu : Formda yeni bir ekranı, basılı bir formda yeni bir sayfayı ve raporda yeni bir sayfayı başlatan bir denetimdir.
16-Sekme Denetimi : Çok sayıda sayfaya sahip olan sekmeli bir form (Northwind içinde çalışanlar formu gibi) veya sekmeli bir iletişim kutusu (Araçlar menüsündeki Seçenekler iletişim kutusu gibi) oluşturmak için seçin. Bir sekme denetimine, başka denetimler kopyalayabilir veya ekleyebilirsiniz. Sayfa sayısını, sayfa sırasını, seçili sayfanın özelliklerini ve seçili sekme denetiminin özelliklerini değiştirmek için, tasarım kılavuzundaki Sekme denetiminde sağ tıklatın.
17-Alt form/Alt rapor : Form veya rapor üzerinde birden fazla tabloyu görüntülemek üzere kullanılan bir denetimdir.
18-Çizgi : Form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde, ilgili veya özellikle önemli bilgileri vurgulamak veya örneğin form ile sayfayı farklı bölümlere bölmek için kullanılan bir çizgidir.
19-Dikdörtgen : Bir ilişkili denetim kümesini gruplandırma gibi ya da form, rapor veya veri erişim sayfası üzerindeki verileri vurgulamak gibi grafik efektler için kullanın.
20-Diğer Denetimler : Yukarıdaki denetim kutularının dışında farklı denetimler eklemeyi sağlar.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol