MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Yeni: Yeni bir PowerPoint sunusu (Dosyası) oluşturmak için kullanılır.
 

Aç: Daha önceden kaydedilmiş olan bir sunuyu açmak için kullanılır. Seçildiğinde ekrana gelen pencereden dosya seçilip Aç tıklanır.
 

Kapat: Aktif olan dosyayı kapatmak için kullanılır.
 

Kaydet: PowerPoint’de dosyayı ilk defa kaydetmek için ya da dosya üzerinde yapılan değişiklikleri dosya içerisine kaydetmek için kullanılır. Seçildiğinde ekrana gelen pencerede, dosyanın kaydedileceği klasör açılır, dosyaya bir isim verilir. Kaydet düğmesine tıklanır.
 

Farklı Kaydet: Önceden kaydedilmiş, açık olan bir dosyayı farklı, yeni bir adla kaydetmek için kullanılır. Seçildiğinde ekrana gelen pencerede, dosyanın kaydedileceği klasör seçilir, dosyaya yeni bir isim verilir. Kaydet düğmesine tıklanır.
 

Sayfa Yapısı: PowerPoint’deki dosyanın kenar boşlukları, kağıt boyutu vb. kağıt ile ilgili özellikleri ayarlamak için kullanılır.
 

Baskı Önizleme: Hazırlanan sununun dosyanın yazıcıya gönderilmeden önce, kağıt üzerinde nasıl görüneceğini görmek için kullanılır.
 

Yazdır: Hazırlanan dosyayı, yazıcıya göndermek için kullanılır. Dosyayı kağıda aktarmak için kullanılır.

 

Çıkış: PowerPoint programından çıkmak için kullanılır. Seçildiğinde eğer dosya üzerinde kaydedilmemiş değişiklikler varsa, Yapılan değişikliklerin kaydedilmesini isteyip, istemediğiniz sorulur. Evet düğmesi, dosyayı kaydeder. Hayır düğmesi, kaydetmez. İptal düğmesi, hiçbir işlem yapmaz.


 

Geri Al: Yapılan son işlemin geri alınmasını sağlar. Hata yapıldığında, yapılan hatayı geri almak için kullanılabilir.
 

Yinele: Yapılan son işlemi yinelemek için kullanılır.

Nesne/Yazıları Taşımak: Yazı/Nesneler seçilir. Düzen menüsünden Kes () seçilir. Yazı/Nesnelerin taşınacağı yere tıklanır. Düzen menüsünden Yapıştır() seçeneği seçilir.

Nesne/Yazıları Kopyalamak: Yazı/Nesneler seçilir. Düzen menüsünden Kopyala seçilir. Kopyalanacağı yere tıklanır. Düzen menüsünden Yapıştır() seçeneği seçilir.

Temizle (Del): Seçili olan yazı/nesneyi silmek için kullanılır. Delete tuşu da aynı işi yapmaktadır.
 

Çoğalt: Aktif olan slaytın bir kopyasını oluşturarak çoğaltır.
 

Slayt Sil: Aktif olan slaytı siler.
 

Sayfayı Taşı veya Kopyala: Aktif olan çalışma sayfasını taşımak ya da kopyalamak için kullanılır. Seçildiğinde ekrana gelen pencerede, sayfanın taşınacağı yer seçilip tamam düğmesine tıklanır. Penceredeki Kopya Oluştur seçilerek sayfa kopyalanabilir.

Bul: Dosya içerisinde kelime ya da kelime gruplarını aramak için kullanılır.
 

Değiştir: Dosya içerisinde kelime ya da kelime gruplarını bulup, başka kelime ya da kelime gruplarıyla değiştirmek için kullanılır.

Normal: PowerPoint açıldığındaki slayt görünümüdür.

 

Slayt Sıralayıcısı: Slaytların küçük görünümlerini toplu olarak sunar. Aktif hale getirilmek istenen slayt üzerine çift tıklanır.

 

Slayt Gösterisi (F5): Sunu gösterisini başlatır. Gösteri aktif olan slayttan itibaren başlar.

 

Araç Çubukları: PowerPoint içerisine yeni araç çubukları eklemek için kullanılır.


 

PowerPoint programının en çok kullanılan menüsüdür. Slayt içerisine her türlü nesne bu menü kullanılarak eklenebilir.

Yeni Slayt: Sunu içerisine yeni bir slayt eklemek için kullanılır.

 

Slayt Çoğalt: Aktif olan slaytın bir kopyasını oluşturur.

 

Slayt Numarası: Slaytlara slaytın numarasını eklemek için kullanılır. Eklenen her slayta otomatik olarak eklenir.

 

Dosyadan Slayt Al: Başka bir sunu dosyası içerisinden aktif olan sunuya slayt eklemek için kullanılır.

 

Resim: Resim, Wordart, Otomatik Şekiller vb. Resimsel nesneler eklemek için kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde açılan alt menüden aşağıdaki seçenekler kullanılarak ilgili nesneler eklenir.

 

Küçük Resim: Office içerisinde bulunan hazır küçük resimlerden, resim eklemek için kullanılır.

 

Dosyadan: Bilgisayarda bulunan bir resim dosyasını eklemek için kullanılır. İnternetten indirilen resimler bu seçenek ile eklenebilir.

 

Yeni Fotoğraf Albümü: Bilgisayarda bulunan resim dosyalarını kullanarak yeni bir resim albümü oluşturulabilir.

 

Otomatik Şekil, Word Art: Otomatik Şekiller ve WordArt (Süslü yazı) eklemek için kullanılır.

 

Metin Kutusu: Slayt içerisine normal yazı eklemek için metin kutusu eklemek gerekir. Bu seçenek ya da çizim çubuğu kullanılarak eklenebilir.

 

Film ve Sesler: Seçildiğinde açılan alt menüden aşağıdaki seçenekler seçilerek ilgili nesneler eklenebilir.

 

Clip Organizer’dan Film: Office içerisinde bulunan hazır video dosyalarından birini eklemek için kullanılır.

 

Clip Organizer’dan Ses: Office içerisinde bulunan hazır ses dosyalarından birini eklemek için kullanılır. Genellikle Efekt sesleridir.

 

Dosyadan Film: Bilgisayarda kayıtlı bulunan bir video dosyasını eklemek için kullanılır.

 

Dosyadan Ses: Bilgisayarda kayıtlı bulunan bir ses dosyasını eklemek için kullanılır. Eklenecek ses .mp3 dosyası ise sununun kaydedildiği klasör içerisinde bulunması ve sunu ile birlikte taşınması faydalı olacaktır. Çünkü mp3 dosyaları sunu dosyası içerisine kaydedilmezler.

 

Ses Kaydet: Microfon ya da harici bir ses kaynağından sunu içerisine ses kaydetmek için kullanılır.

 

Grafik: Slayt içerisine basit grafikler eklemek için kullanılır.

 

Tablo: Slayt içerisine tablo eklemek için kullanılır.

Biçim menüsü, slaytların ve slayt içerisinde bulunan nesne ve yazıların biçimlerini değiştirmek için kullanılır. Buradaki seçeneklere ilgili slayt, nesne ve yazıların üzerlerine farenin sağ tuşu ile tıklayarak açılan kısayol menüsü ya da Biçim araç çubuğu kullanılarak da ulaşılabilir.

 

Yazıtipi: Seçili olan yazının (metin kutusunun) yazı tipini, rengini, boyutunu vb. biçimlerini değiştirmek için kullanılır.

 

Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Seçili olan yazının satır başlarına madde işareti ya da numaralar koymak için kullanılır.

 

Hizalama: Yazıyı bulunduğu yere göre sağa, sola, ortaya, iki yana hizalamak için kullanılır.

 

Satır Aralığı: Yazının satırları arasındaki boşluğu/aralığı değiştirmek için kullanılır.

 

BÜYÜK/Küçük Harf Değiştir: Seçili olan metini tamamen büyük ya da küçük harfe çevirmek için kullanılır.

 

Slayt Tasarımı: Sunu içerisindeki slaytlara hazır slayt tasarımlarını uygulamak için kullanılır. Seçildiğinde sağ taraftaki görev bölmesinde hazır tasarımlar sıralanır. Uygulanmak istenen tasarım seçildiğinde slaytın görünümü değişir.

 

Slayt Düzeni: Slaytların düzenlerini değiştirmek için kullanılır. Slayt düzenleri kullanılarak standart slaytlar oluşturulabilir.

 

Arka Plan: Slaytın arka planını değiştirmek için kullanılır. Seçildiğinde açılan pencere kullanılarak arka plana çeşitli efektler uygulanabilir. Arka plan olarak doku, resim, gradient (renk geçişi), düz renkler kullanılabilir. Seçilen arka plan istenirse bütün slaytlara da uygulanabilir.

 

Nesne: Bu seçenek seçilen nesneye göre değişmektedir. Eğer WordArt seçili ise bu seçenek WordArt olarak, Otomatik Şekil seçili ise Otomatik Şekil olarak değişmekte ve ilgili nesnelerin biçimlerini değiştirmek için kullanılmaktadır. Bu seçenek ile nesnelerin renk vb. özellikleri değiştirilir.

Powerpoint 2003 Resim, WordArt, Otomatik Şekil, Metin Kutularına Özel Animasyon Eklemek

 

Animasyon eklenmek istenen nesne seçilir. Slayt Gösterisi menüsünden Özel Animasyon seçeneği seçilir (Nesne üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayıp, açılan kısayol menüsünden de Özel Animasyon seçilebilir). Görev Bölmesinden (Şekil 2) Efekt Ekle düğmesine tıklanır. Giriş, Çıkış, Vurgu, Hareket Yolları adlı animasyon kategorilerinden biri tıklanır. Açılan alt menüden istenen efekt seçilir. Açılan alt menüden Diğer Efektler seçeneği seçilerek daha fazla efekte ulaşılabilir. Eklenen efektler görev bölmesinde listelenir. Sürükle bırak yöntemiyle nesnelerin efekt sıralarının yerleri değiştirilebilir. Eklenen efektlerin bazı ayarları, görev bölmesindeki, Başlat, Özellik, Hız seçenekleri kullanılarak değiştirilebilir. Daha fazla ayar yapmak istenirse, efektin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklanır, açılan alt menüden, Efekt Seçenekleri tıklanır. Ekrana gelen pencerede, efektin nasıl uygulanacağı, efektin zamanlaması, efektin nasıl uygulanacağına dair ayarlamalar yapılabilir.

 

Powerpoint 2003 Slayt Geçişlerini Ayarlamak

 

PowerPoint’de oluşturulan sunularda varsayılan olarak slaytlar arasında geçiş yoktur. Slaytlar arasında fareye tıklayarak ya da klavye tuşları kullanılarak geçiş yapılır. Bunun yanı sıra slaytlar arasında çeşitli animasyonlarla geçiş sağlanabilir, zamana bağlı olarak otomatik olarak geçişler yapılabilir. Bu işlemi yapmak için, geçiş yapılacak efekt aktif haldeyken Slayt Gösterisi menüsünden Slayt Geçişi seçeneği seçilir (Slaytın boş bir alanına farenin sağ tuşu ile tıklanarak açılan kısayol menüsünden de Slayt Geçişi seçeneği seçilebilir). Görev Bölmesinde (Şekil 3) çeşitli slayt geçiş animasyonları listelenir. Uygulanmak istenen animasyon seçilir. Hız seçeneği kullanılarak animasyonun hızı seçilebilir. Ses seçeneği ile de geçiş sırasında bir sesin çalınması sağlanabilir. Gelişmiş Slayt bölmesinde ise geçişin neye bağlı olarak yapılacağı belirlenir. Sadece fare tıklatıldığında seçili ise slaytlar arasında geçiş için fare ve klavye kullanılır. Otomatik olarak seçeneğinin karşısına saniye olarak ne kadar süre sonra geçiş yapılması isteniyorsa o yazılır. Yapılan değişikliklerin bütün slaytlar için aynı olması isteniyorsa Tüm Slaytlara Uygula düğmesine tıklanır. Sadece aktif olan slayta uygulanmak isteniyorsa herhangi bir şey yapmak gerekmez. Yapılan ayarlar otomatik olarak aktif slayta uygulanır.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol