MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Microsoft Excel

Microsoft Excel

Dosya Menüsü

Yeni (Ctrl + N) Yeni, boş bir dosya yaratır.
Aç (Ctrl + O) Bir dosyayı açar veya bulur.
Kapat (Ctrl + F4) Uygulamadan çıkmadan etkin dosyayı kapatır. Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyorsa, dosya kapatılmadan önce uyarılırsınız. Açık olan tüm dosyaları kapatmak için SHIFT tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak Dosya menüsünde Tümünü Kapat seçeneğini seçin.
Kaydet (Ctrl + S) Etkin dosyayı geçerli dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder.
Farklı Kaydet (F12) Etkin dosyayı farklı bir dosya adıyla, yeriyle veya dosya biçimiyle kaydeder. Microsoft Access, Microsoft Excel ve Word'de, bu komutu, bir dosyayı parola ile kaydetmek veya diğer kişilerin dosyayı değiştirmesinden korumak üzere de kullanabilirsiniz..
Çalışma Alanını Kaydet Çalışma alanı dosyasını bir sonraki açışınızda ekranın aynı şekilde görünmesini sağlamak için açık çalışma kitaplarının, boyutlarının ve ekrandaki konumlarının listesini kaydeder.
Sayfa Yapısı Etkin dosya için kenar boşluklarını, kağıt kaynağını, kağıt boyutunu, kağıt yönünü ve diğer düzenleme seçeneklerini ayarlar.
Yazdırma Alanını Ayarla Seçilen aralığı, çalışma sayfasının tek yazdırılabilecek kısmı olan yazdırma alanı olarak tanımlar.
Yazdırma Alanını Temizleme/Sıfırlama Etkin sayfadaki yazdırma alanını siler.
Baskı Önizleme Bir dosyayı yazdırdığınızda nasıl görüneceğini gösterir.
Yazdır (Ctrl + P) Etkin dosyayı veya seçili öğeleri yazdırır. Yazdırma seçeneklerini seçmek için Dosya menüsünden Yazdır'ı tıklatın.
Gönder Posta Alıcısına Gönderme Yürürlükteki dosyayı bir posta iletisine ek olarak gönderir.
Dolaştırma Notu Ekle "Etkin dosyayı, değiştirmek veya açıklama eklemek üzere gözatacak kişilere gönderir. Dolaştırmayı kullanmak için, hem sizin hem de belgeyi gönderdiğiniz kişilerin belgenin yaratıldığı uygulamayı ve Microsoft Exchange veya ona uyumlu bir posta paketini yüklemiş olması gerekir.
Varolan bir dolaştırma notunuz varsa veya size dolaştırma notuyla bir ileti gönderildiyse komut adı Dolaştırma Notu Düzenle olarak değişir."
Exchange Klasörü Etkin dosyayı, belirttiğiniz Exchange Klasörü'ne gönderir.
Özellikler Etkin dosyaya ilişkin özellik sayfasını görüntüler.
Son Kullanılan Dosya Listesi Bu programda en son açtığınız dosyaları listeler. Bu dosyalardan birini hızlı bir şekilde yeniden açmak için o dosyayı tıklatın.
Çık (Alt + F4) Kaydedilmeyen dosyalar hakkında sizi uyararak bu programı kapatır.

Düzen menüsü

"Geri Al (Ctrl + Z)
(Alt + BackSpace)" Son komutu geri alır veya yazdığınız son girişi siler. Bir anda birden çok eylemi geri almak için simgesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra geri almak istediğiniz eylemleri tıklatın. Son eylem geri alınamıyorsa, komut adı Yapılamaz olarak değişir.
"Yinele (Ctrl + Y)
(Ctrl + BackSpace)" Son komutunuzu veya eyleminizi, olanaklıysa, yineler. Son eylemi yineleyemiyorsanız, Yinele komutu Yinelenemez olarak değişir. Bir eylemi geri almak için Geri Al komutunu kullanırsanız, Yinele komutu YenidenYap olarak değişir. YenidenYap komutu, Geri Al komutunun eylemini tersine çevirir.
"Kes (Ctrl + X)
(Shift + Del)" Seçimi etkin belgeden kaldırır ve Pano'ya yerleştirir.
"Kopyala (Ctrl + C)
(Ctrl + İns)" Seçimi Pano'ya kopyalar.
"Yapıştır (Ctrl+V)
(Shift + İns)" Panoya bir nesne, metin ya da hücre içeriklerini kopyalamadıysanız ya da kesmediyseniz bu komut kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için programınızdaki Yardım menüsünden Yardım komutunu tıklatın, sonra da hakkında bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Özel yapıştır Panoya bir nesne, metin ya da hücre içeriklerini kopyalamadıysanız ya da kesmediyseniz bu komut kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için programınızdaki Yardım menüsünden Yardım komutunu tıklatın, sonra da hakkında bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Doldur Aşağı Seçilen aralığın en üstünde bulunan hücrelerin içindekileri ve biçimlerini alttaki hücrelere kopyalar. Seçimi alttaki hücreler yerine üstteki hücrelere kopyalamak için SHIFT tuşunu basılı tutarak simgesini tıklatın veya Düzen menüsünün Doldur alt menüsündeki Aşağı seçeneğini tıklatın.
Sağ Seçilen aralığın en solunda bulunan hücrenin veya hücrelerin içindekileri ve biçimlerini sağdaki hücrelere kopyalar. Seçimi sağdaki hücreler yerine soldaki hücrelere kopyalamak için SHIFT tuşunu basılı tutarak simgesini tıklatın veya Düzen menüsünün Doldur alt menüsündeki Sağ seçeneğini tıklatın.
Yukarı Seçilen aralığın en altındaki hücrenin veya hücrelerin içeriklerini ve biçimlerini o aralıkta yukarıda yer alan hücrelere kopyalar. Kopyalanan içerik ve biçimler varolan içerik ve biçimlerin yerini alır.
Sol Seçilen aralığın en sağındaki hücrenin veya hücrelerin içeriklerini ve biçimlerini o aralıkta solda yer alan hücrelere kopyalar. Kopyalanan içerik ve biçimler varolan içerik ve biçimlerin yerini alır.
Çalışma sayfası boyunca Çalışma kitabınız karumalı kipteyse bu komut kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için programınızdaki Yardım menüsünden Yardım komutunu tıklatın, sonra da hakkında bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Seriler Seçilen aralıktaki hücreleri bir veya birden çok sayı veya tarih dizisiyle doldurur. Seçimde bulunan her sütunun veya satırın ilk hücresinin veya hücrelerinin içerikleri dizilerin başlangıç değerleri olarak kullanılır.
İki Yana Yasla Hücrelerin metin içeriklerini seçilen aralığı dolduracak şekilde yeniden dağıtır. Sayılar veya formüller iki yana yaslanamaz. Sol sütun dışında aralık içindeki hücreler boş olmalıdır.
Temizle Tümünü Temizleme Seçilen hücrelerin içeriklerini ve bu hücrelere ilişkin açıklama ve köprüleri de içeren tüm hücre biçimlendirmelerini kaldırır.
Biçimler Seçilen hücrelerden yalnızca hücre biçimlerini kaldırır; hücre içerikleri ve açıklamaları değişmez.
İçerikler Hücre biçimlerini veya açıklamalarını etkilemeden hücre içeriklerini (verileri ve formülleri) kaldırır.
Açıklamalar Yalnızca seçilen hücrelere iliştirilen açıklamaları kaldırır; hücre içerikleri ve biçimleri değişmez.
Sil Seçilen nesneyi kaldırır. Outlook, seçilen öğeyi görünümden kaldırır ve Silinen Öğeler klasörüne taşır.
Sayfa Sil Seçilen sayfaları çalışma kitabından siler. Bu komutu geri alamazsınız.
Sayfayı Taşı veya Kopyala Seçilen sayfaları başka bir çalışma kitabına veya aynı çalışma kitabında farklı bir yere taşır veya kopyalar.
Bul (Ctrl + F) Belirttiğiniz karakterleri seçili hücrelerde veya sayfalarda arar ve o karakterleri içeren ilk hücreyi seçer.
Değiştir (Ctrl + H) Etkin belgede, belirtilen metni, biçimlendirmeyi, dip notları, son notları veya açıklama imlerini arar ve değiştirir.
Git (Ctrl + G) (F5) "Microsoft Excel, çalışma sayfaları arasında geçiş yapar, hücre, aralık veya belirttiğiniz özelliklere sahip hücreleri seçer.
Microsoft Word, ekleme noktasını gitmek istediğiniz yere taşır. Bir sayfa numarasına, açıklamaya, altbilgiye, yer imine veya başka bir yere gidebilirsiniz."
Bağlar Yürürlükteki dosyadaki her bağ için kaynak dosyanın adını ve yerini, öğeyi, tipi ve bağın otomatik olarak mı yoksa elle mi güncelleştirildiğini içeren bilgileri görüntüler veya değiştirir. Yürürlükteki dosyanın başka dosyalara bağları yoksa bu komut kullanılamaz.
Nesne Düzenleme Seçilen nesnenin yaratılmış olduğu uygulamayı etkinleştirerek nesneyi bulunduğu yerde düzenlemenizi sağlar.

Görünüm Menüsü

Normal Veri girişi, süzme, grafiklendirme ve biçimlendirme gibi Microsoft Excel'deki görevlerin çoğu için varsayılan görünüm olan normal görünüme geçer.
Sayfa Sonu Önizleme Etkin çalışma sayfasından, sayfanın yazdırıldığındaki halini gösteren bir düzenleme görünümü olan sayfa sonu önizlemeye geçer. Sayfa sonu önizlemede, sayfa sonlarını sürükleyerek sağa, sola, aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Microsoft Excel, satır ve sütunları sayfaya sığdırmak için çalışma sayfasını otomatik olarak ölçeklendirir.
Araç Çubukları Araç çubuklarını görüntüler veya gizler. Bir araç çubuğu görüntülemek için araç çubuğu adının yanındaki onay kutusunu seçin. Bir araç çubuğunu gizlemek için onay kutusunu temizleyin.
Formül Çubuğu Formül çubuğunu görüntüler veya gizler.
Durum Çubuğu Durum çubuğunu gösterir veya gizler.
Üstbilgi ve Altbilgi Her sayfanın veya slaydın üstünde ve altında görünen metni ekler veya değiştirir.
Açıklamalar Microsoft Excel, çalışma sayfasındaki açıklamaların görüntülenmesini etkinleştirir veya etkinliklerini kaldırır.
Özel Görünümler Bir çalışma sayfasının değişik görünümlerini yaratır. Görünüm, değişik görüntü seçenekleri sağlayarak verilerinizi görmenin en kolay yolunu sunar. Ayrı sayfalar olarak kaydetmeden değişik görünümler görüntüleyebilir, yazdırabilir ve saklayabilirsiniz.
Tam ekran Ekrandaki birçok öğeyi gizleyerek belgenin daha büyük kısmını görmenizi sağlar. Önceki görünüme geri dönmek için TAM EKRAN simgesini tıklatın veya ESC tuşuna basın.
Yakınlaştır Yürürlükteki dosyanın ekranda ne kadar büyük veya küçük görüneceğini denetler.


Ekle Menüsü

Hücre Ekle Seçtiğiniz sayıda hücre, satır ve sütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çok hücre sonu imi seçtiğinizde kullanılabilir.
Satır Ekle Seçtiğiniz sayıda hücre, satır ve sütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çok hücre sonu imi seçtiğinizde kullanılabilir.
Sütun Ekle Seçtiğiniz sayıda hücre, satır ve sütun ekler. Word uygulamasında, bu komut yalnızca bir veya daha çok hücre sonu imi seçtiğinizde kullanılabilir.
Çalışma Sayfası Seçilen sayfanın soluna yeni bir çalışma sayfası ekler.
Grafik Sihirbazı Bir çalışma sayfası üzerinde katıştırılmış grafik yaratılması veya varolan bir grafiğin değiştirilmesi konularında adım adım yol gösteren bir Grafik Sihirbazı başlatır.
Sayfa Sonu Seçilen bir hücrenin üstüne sayfa sonu ekler. Elle eklenen sayfa sonuna bitişik bir hücre seçerseniz bu komut Sayfa Sonunu Kaldır olarak değişir.
Yapıştır İşlevi İşlev listesini ve biçimlerini görüntüler ve bağımsız değişkenlerin değerini değiştirebilmenizi sağlar.
Ad Tanımlama Hücreye, aralığa veya sabit veya hesaplanan değere ilişkin bir ad yaratır; bu adı hücreye, aralığa veya değere başvurmak için kullanabilirsiniz.
Yapıştır Seçilen adı formül çubuğuna ekler. Formül çubuğu etkinse ve bir formüle eşit imi (=) yazarak başlarsanız Yapıştır seçeneğini tıklatmak seçilen adı ekleme noktasına yapıştırır. Formül çubuğu etkin değilse, Ad Yapıştır kutusunun içindeki adın çift tıklatılması seçilen adı formül çubuğuna eşit imini (=) izleyecek şekilde yapıştırır.
Yarat Seçilen aralıktaki etiketleri kullanarak ad yaratır.
Uygulama Formülleri, seçilen hücrelerde arar ve başvuruları formüller için tanımlanan adlarla (varsa) değiştirir.
Etiket Seçilen aralıkta bulunan satır veya sütunlardaki metin etiketlerini kullanarak formüller için ad yaratır.
Açıklama Ekleme noktasına bir açıklama ekler.
Resim Dosyadan Etkin dosyadaki ekleme noktasına varolan bir resmi ekler.
Otomatik Şekil Ekleyebileceğiniz Otomatik Şekil kategorilerini görüntüler. Bir Otomatik Şekil kategorisini tıklatıp istediğiniz bir Otomatik Şekil'i tıklatın ve sonra etkin pencerede Otomatik Şekil'i eklemek istediğiniz yeri tıklatın veya şekli oraya sürükleyin. Varsayılan yükseklik ve genişlik oranıyla bir Otomatik Şekil çizmek için SHIFT tuşuna basarak sürükleyin.
Kuruluş Şeması Sununuza, belgenize veya çalışma sayfanıza bir Microsoft Kuruluş Şeması nesnesi ekler.
WordArt Microsoft Office çizim nesnesi ekleyerek metin efektleri yaratır.
Tarayıcıdan Microsoft Photo Editor'ü kullanarak bir resmi tarar ve tarama sonucunda oluşan resmi ekleme noktasına ekler.
Harita Seçilen veriye bağlı olarak bir harita yaratır. Veri, ülke ve eyalet kısaltmaları gibi coğrafi başvurular içermelidir. Haritanın çalışma sayfanızdaki yerini ve boyutunu ayarlamak için artı imlecini sürükleyin.
Nesne Ekleme noktasına bir nesne ekler, örneğin bir çizim, bir WordArt metin etkisi veya bir denklem.
Köprüyü Ekleme / Düzenleme Belirttiğiniz köprüyü ekler veya düzenler.

Biçim Menüsü

Hücreler (Ctrl + 1) Seçilen hücrelere biçimler uygular. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılamayabilir.
Satır Yükseklik Seçilen satırların yüksekliğini değiştirir. Tüm satırın yüksekliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki bir hücrenin yüksekliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel'de, çalışma sayfası korumalıysa bu komut kullanılamaz.
Otomatik Sığdır Satır yüksekliğini, seçim içinde bulunan en uzun hücrenin gösterilebileceği en küçük yüksekliğe ayarlar. Hücrenin içindekileri daha sonra değiştirirseniz, seçimi yeniden sığdırmanız gerekir. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılamayabilir.
Gizle Seçilen satır veya sütunları gizler. Satırları veya sütunların gizlenmesi, onları çalışma sayfasından silmez.
Göster Yürürlükteki seçimde daha önce gizlenmiş olan satır veya sütunları görüntüler.
Sütun Genişlik Seçilen satırların genişliğini değiştirir. Tüm sütunun genişliğini değiştirmek için yalnızca satırdaki bir hücrenin genişliğini değiştirmek yeterlidir. Microsoft Excel'de, çalışma sayfası korumalıysa bu komut kullanılamaz.
Otomatik Sığdırma Seçimi Sütun genişliğini, seçilen hücrelerin içeriklerini görüntülemek için gereken en düşük genişliğe ayarlar. Hücre içeriklerini daha sonra değiştirirseniz, seçimi yeniden sığdırmanız gerekir. Sayfa korumalıysa, bu komut kullanılamayabilir.
Gizle Seçilen satır veya sütunları gizler. Satırları veya sütunların gizlenmesi, onları çalışma sayfasından silmez.
Göster Yürürlükteki seçimde daha önce gizlenmiş olan satır veya sütunları görüntüler.
Standart Genişlik Çalışma sayfasındaki sütunların standart genişliğini değiştirir. Sayfa korumalıysa, bu komut kullanılamayabilir.
Sayfa Yeniden Adlandır Etkin sayfayı yeniden adlandırır.
Gizle Etkin sayfayı gizler. Sayfa açık kalır ve diğer sayfalar tarafından erişebilir, ancak görünmez. Bir çalışma kitabındaki tek görünür sayfayı gizleyemezsiniz.
Göster Çalışma kitabınız karumalı kipteyse bu komut kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için programınızdaki Yardım menüsünden Yardım komutunu tıklatın, sonra da hakkında bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Artalan Seçtiğiniz ikil eşleme bağlı olarak çalışma sayfasının artalanına döşeli bir grafik görüntüsü ekler.
Otomatik Biçim Bir hücre aralığına veya Özet Tablo'ya otomatik biçim adı verilen yerleşik bir biçim bileşimi uygular. Tek bir hücre seçilirse, Microsoft Excel otomatik olarak boş hücrelerle çevrili aralığı seçer ve o aralığa otomatik biçimlendirmeyi uygular. Özet Tablo'nun bir kısmı seçilirse, sayfa alanları dışındaki tüm tablo seçilir ve biçimlendirilir. Sayfa korumalıysa bu komut kullanılamaz.
Koşullu Biçimlendirme Belirlediğiniz değerleri veya formülleri baz alan belirli bir ölçüte uyan seçili hücrelere biçimler uygular.
Biçem Seçime, biçem adı verilen biçim bileşimini tanımlar veya uygular.


Araçlar Menüsü

Heceleme (F7) Etkin belgedeki, dosyadaki, çalışma kitabındaki veya öğedeki hecelemeyi denetler.
Otomatik Düzelt Metni siz yazarken düzeltmek veya sık kullandığınız metni ve diğer öğeleri saklamak ve yeniden kullanmak için kullanılan seçenekleri ayarlar.
Çalışma Kitabını Paylaştır Size ve ağınızdaki diğer kullanıcılara aynı çalışma kitabını düzenleme ve yapılan değişiklikleri kaydetme olanağı sağlayan paylaşılan çalışma kitabı kipine geçer.
Değişiklikleri Vurgulama Taşınan ve yapıştırılan içeriklerle eklenen ve silinen satır ve sütunları da içerecek şekilde, paylaşılan bir çalışma kitabındaki hücre içeriklerinde oluşan değişiklikleri vurgular.
Değişiklikleri İzle - Değişiklikleri Onayla veya Geri Çevir Belgede izlenen her değişikliği bulup seçerek değişiklikleri gözden geçirebilmenizi, onaylamanızı veya geri çevirmenizi sağlar.
Çalışma Kitaplarını Birleştir Çalışma kitabınız paylaşılan bir çalışma kitabı değilse bu komut kullanılamayabilir. Paylaşılan çalışma kitapları hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünden Microsoft Excel Yardımı'nı tıklatın, sonra da hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Koruma Sayfayı Koru Çalışma sayfalarındaki hücrelerin, grafiklerdeki öğelerin, bir çalışma sayfasındaki veya grafik sayfasındaki grafik nesnelerinin veya Visual Basic Düzenleyici formundaki program kodunun değişmesini önler.
Çalışma Kitabını Koru "Çalışma kitabının yapısını ve pencerelerini korur. Çalışma kitabının yapısına değişiklik yapılmasını önleyebilrsiniz; böylece sayfalar silinemez, taşınamaz, gizlenemez, gösterilemez veya yeniden adlandırılamaz ve yeni sayfalar eklenemez. Pencerelerin taşınmasını veya yeniden adlandırılmasını da önleyebilirsiniz.
Etkin belge korunduğunda, komutun adı Çalışma Kitabı Korumasını Kaldır olarak değişir."
Çalışma Kitabını Koru ve Paylaş "Paylaşılan bir çalışma kitabındaki paylaşımı ve tarih izlemeyi koruyarak özelliklerin devre dışı bırakılmamasını sağlar. Bu onay kutusunu seçer ve çalışma kitabı paylaşılmıyorken Tamam'ı tıklatırsanız, çalışma kitabını paylaşılan olarak kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Paylaşılan bir çalışma kitabı içinde, paylaşma ve geçmişi değiştirme korumasını etkinleştirebilirsiniz, fakat bu koruma için bir parola atayamazsınız. Parola atamak için, önce çalışma kitabını paylaşılan kullanımdan kaldırmanız gerekir.
Etkin paylaşılan çalışma kitanı korumalıyken komut adı Paylaşım İçin Koruma olarak değişir."
Hedef Arama Seçilen hücredeki değeri, o hücreye bağlı olan formül hedef değere erişinceye kadar ayarlar.
Senaryolar Böyle olsa çözümlemelerinin sonuçlarını görüntülemek için kullanabileceğiniz senaryoları yaratır ve kaydeder.
Denetleme Etkileyenleri İzle Doğrudan etkin hücredeki (etkileyen) formüle değer sağlayan hücrelerden izleme okları çizer. Etkin hücredeki formüle doğrudan olmayan değer sağlayan hücreleri izlemek için Etkileyenleri İzle düğmesini yeniden tıklatın.
Bağımlıları İzle Etkin hücredeki değere bağlı olan formüllerden etkin hücreye bir izleme oku çizer. Doğrudan olmayan ek düzey bağımlılar eklemek için Bağımlıları İzle düğmesini yeniden tıklatın.
Hataları İzle Etkin hücre #DEĞER veya #BÖL/0 gibi hata değerleri içeriyorsa, hata değerine neden olan hücrelerden etkin hücreye izleme okları çizer.
Tüm Okları Kaldır Çalışma sayfasından tüm izleme oklarını kaldırır.
Denetim Araç Çubuğunu Göster Denetim araç çubuğunu görüntüler. Bir formülle ilişkisi olan hücreleri bulur, hücredeki değişikliklerden etkilenen formülleri görüntüler ve hata değerlerinin kaynaklarının kaydını tutar.
Çözücü
Makro Makrolar (Alt + F8) Makro çalıştırabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz Makrolar iletişim kutusunu açar. Bir dizi eylemi makro olarak kaydetmek için Yeni Makro Kaydet simgesini tıklatın veya bir makro yazmak için Visual Basic Düzenleyici simgesini tıklatın.
Yeni Makro Kaydet Bir eylem dizisini daha sonra yeniden yürütebilmeniz için makro olarak kaydeder.
"Visual Basic Düzenleyici
(ALT + F11)" Visual Basic kullanarak bir makro yaratabileceğiniz Visual Basic Düzenleyici'yi açar.
Eklentiler Microsoft Excel başlatıldığında otomatik olarak kullanılabilir olan eklentileri belirler. Microsoft Excel ile birlikte gelen eklentilerin yanı sıra kendi yarattığınız eklenti programlarını da yükleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
Araç Çubukları Özelleştirme Araç çubuğu düğmelerini, menü komutlarını ve kısayol tuş atamalarını özelleştirir.
Seçenekler Microsoft Office programlarına ilişkin, ekran görünümü, yazdırma, düzenleme, heceleme ve başka seçenekler gibi ayarları değiştirir.

Veri

Sırala Seçilen satırlardaki veya listelerdeki bilgileri alfabetik veya sayısal olarak veya tarihe göre düzenler.
Süz Otomatik Süzgeç Bir listede görüntülemek istediğiniz öğeleri seçmenin en hızlı yoludur.
Tümünü Göster Süzgeçlenen bir listedeki tüm satırları görüntüler.
Gelişmiş Süzgeç Listedeki verileri, yalnızca bir ölçüt aralığı kullanarak belirttiğiniz koşulu sağlayan satırların görüntüleneceği şekilde süzer.
Form Bir iletişim kutusu içinde veri formu görüntüler. Bir listedeki veya veritabanındaki kayıtları görmek, değiştirmek ve bulmak, kayıt eklemek ve varolanları silmek için veri formunu kullanabilirsiniz.
Alt Toplamlar Seçtiğiniz etiketlenen sütunlar için ara toplamları ve son toplamları hesaplar. Microsoft Excel, toplam satırları otomatik olarak etiketler, ekler ve listeyi özetler.
Geçerlilik Tek tek hücreler veya bir hücre aralığı için geçerli olan verileri tanımlar; veri girişini belirli bir türle sınırlar, örneğin, tam sayı, ondalık sayı veya metin ve geçerli girişlere ilişkin sınırları ayarlar.
Geçerlilik Tek tek hücreler veya bir hücre aralığı için geçerli olan verileri tanımlar; veri girişini belirli bir türle sınırlar, örneğin, tam sayı, ondalık sayı veya metin ve geçerli girişlere ilişkin sınırları ayarlar.
Tablo Tanımladığınız giriş değerlerine ve formüllere dayanan bir veri tablosu yaratır. Veri tabloları, formüllerinizdeki değişen değerlerin sonuçlarını göstermek için kullanılabilir.
Metni Sütunlara Dönüştür Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı'nı kullanarak çalışma sayfasının bir hücresindeki metni sütunlara ayırır. Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı, sekme veya virgül gibi bir ayırıcı veya sınırlandırıcı kullanarak metni nasıl sütunlara böleceğinizi belirtmenize yardımcı olur.
Birleştir Bir veya daha çok kaynak alanındaki veriyi özetleyerek bir tablo içinde görüntüler.
Gruplandır ve Seviyelendir Ayrıntı Gizle Çalışma kitabınız korumalı kipteyse ya da paylaşılan bir çalışma kitabıysa bu komut kullanılamayabilir. Korumalı ve paylaşılan çalışma kitapları hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünden Microsoft Excel Yardım'ı tıklatın, sonra da hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Ayrıntı Göster Çalışma kitabınız korumalı kipteyse ya da paylaşılan bir çalışma kitabıysa bu komut kullanılamayabilir. Korumalı ve paylaşılan çalışma kitapları hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünden Microsoft Excel Yardım'ı tıklatın, sonra da hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.
Gruplandır "Verileri özetleyebilmeniz için, seçili veri ayrıntı satır ya da sütunlarını anahat içinde bir grup olarak tanımlar; bir anahat yaratmadıysanız, bu komut sizin için bir tane yaratır.
Bir Özet Tablo içinde bu komut, birden fazla öğeden tek bir öğe yaratmak için öğeleri kategoriye göre gruplandırır, örneğin günleri, haftaları, ayları ve diğer tarihleri yıl çeyreği olarak gruplandırarak; çözümleme, grafik yaratma ya da yazdırmada kullanabilirsiniz."
Grubu Çöz "Anahat oluşturulmuş çalışma sayfasındaki bir gruptan seçili satır veya sütunları siler.
Bir Özet Tablo içinde bu komut, grubun her bir örneğini grubun içerdiği öğelere; örneğin, (yıl) çeyrekleri tek tek özgün tarihlere, ayırır."
Otomatik Seviyelendir Seçilen aralıktaki hücreleri, formüllere ve başvuru yönlerine göre otomatik olarak seviyelendirir.
Seviyelendirmeyi Kaldır Seçilen veri grubundaki seviyelendirmeyi kaldırır. Seçim, seviyelendirme içindeki özel bir grup değilse, seviyelendirme çalışma sayfasından kaldırılır.
Ayarlar Çalışma sayfasındaki veya seçilen aralıkta bulunan hücrelerdeki verileri seviyelendirmek ve özetlemek için kullanılan seçenekleri belirler.
Özet Tablo Raporu Bir Özet Tablo yaratmanız veya değiştirmeniz için kılavuzluk yapan Özet Tablo Sihirbazı'nı başlatır.
Dış Veri Al Web Sorgusu Çalıştırma Önceden kaydedilen Web sorgusunu çalıştırır (*.iqy).
Veritabanı Sorgusunu Çalıştırma Bir dış veritabanına önceden kaydedilen sorguyu (*.dqy) çalıştırır.
Yeni Sorgu Yaratma Bir dış veri kaynağından Microsoft Excel'e veri getirmek üzere basit bir sorgu yaratmak için Sorgu Sihirbazı'nı kullanır veya daha karmaşık bir sorgu yaratmak için Microsoft Query uygulamasını kullanabilirsiniz.
Sorgu Düzenleme Microsoft Query içinde yaratmış olduğunuz varolan bir sorguyu değiştirir.
Veri Aralığı Özellikleri Bir sorgu ile çalışma sayfanıza dönen veri aralığına veya sonuç dizisine ilişkin seçenekleri ayarlar.
Parametreler Çalıştırdığınızda ölçüt için bilgi isteminde bulunan özel bir sorguya ilişkin seçenekleri belirtin. Parametre sorgusunda, girdiğiniz ölçüt, sorgunuzdaki tablolardan veri almak için kullanılır.
Veri Yineleme Çalışma kitabınız korumalı kipteyse ya da paylaşılan bir çalışma kitabıysa bu komut kullanılamayabilir. Korumalı ve paylaşılan çalışma kitapları hakkında daha fazla bilgi için Yardım menüsünden Microsoft Excel Yardım'ı tıklatın, sonra da hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz özelliği arayın.

Pencere

Yeni Pencere İçeriği etkin pencereyle aynı olan yeni bir pencere açarak bir dosyanın değişik kısımlarını aynı anda görebilmenizi sağlar.
Düzenle Tüm açık dosyaları ayrı pencereler olarak görüntüler. Düzenle komutu, dosyalar arasında sürükleme yapmayı kolaylaştırır.
Gizle Etkin çalışma kitabı penceresini gizler. Gizli pencere açık kalır.
Göster Gizli çalışma kitabı pencerelerini görüntüler.
Böl Etkin pencereyi iki bölmeye böler veya etkin penceredeki bölmelendirmeyi kaldırır.
Pencereleri Dondur Etkin çalışma sayfasındaki üst pencereyi, sol pencereyi veya her ikisini de dondurur. Çalışma sayfasında kaydırma yaparken sütun ve satır başlıklarının görünüm içinde kalmasını sağlamak için Pencereleri Dondur düğmesini kullanın. Çalışma sayfasındaki başlıkların dondurulması, yazdırmayı etkilemez.
Pencere Listesi Bu programda şu anda açık olan dosyaları listeler. Geçmek istediğiniz dosyayı tıklatın.

Yardım

Office Yardımcısı (F1) Office Yardımcısı, görevlerinizi yerine getirmeniz için Yardım konuları ve ipuçları sunar.
İçindekiler ve Dizin Bu Microsoft programına ilişkin anında Yardım dizinini ve içindekileri açar.
"Bu nedir?
(Shift + F1)" Üzerinde bulunduğunuz nesne hakkında bilgi verir
Lotus 1-2-3 Microsoft Excel'de bulunan Lotus 1-2-3 uygulamasının eşdeğeri olan menü ve komut öğelerini öğrenmenize yardımcı olur. Eşdeğer öğeye ilişkin yönergeleri çalışma sayfanızda görüntüleyebilir veya Microsoft Excel adımlarını gösteren bir gösteri görüntüleyebilirsiniz.
Microsoft Programı Hakkında Bu Microsoft programının sürüm numarasını, telif hakkını, yasal ve lisanslama bildirilerini, kullanıcı ve kuruluş adlarını, yazılım seri numarasını ve bilgisayarınıza ve işletim sisteminize ilişkin bilgileri görüntüler.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol