MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

CSS Font Özellikleri

CSS Font Özellikleri

Font özellikleri sayfalarımızdaki metinlerin font ailesini, kalınlık ayarlarını,boyutunu, büyük-küçük harf olmasını ve stilini değiştirmemizi sağlar. CSS fontlar üzerinde tam hakimolmamızı sağlar.


color
font-family
font-size
font-weight
font-style
font-variant
font
color
Yapısı : color: <deger>
Aldığı Değerler :<renk> | inherit
Başlangıç değeri: web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var
color metinlerimizin rengini tanımlamamız için kullanılır.

view sourceprint?1.p{
2.
color:#f00; /* kırmızı renk kodu */
3.}
Renk kullanımına daha önce değinmiştik. Detay için tıklayınız.

Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
font-family
Yapısı : font-family : [[<font aile ismi > | <soysal aile ismi >],]* [<font aile ismi > | <soysal aile ismi >] | inherit
Aldığı Değerler :

<font aile ismi >- herhangi bir font ailesi ismi kullanılabilir.

<soysal aile ismi >

serif (örn: Times)
sans-serif (örn: Arial or Helvetica)
cursive (örn: Zapf-Chancery)
fantasy (örn: Western)
monospace (örn: Courier)
Başlangıç değeri: web tarayıcısı belirler
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

Metinlerin kullanılacağı font ailesini belirlemek için kullanılır. Birden fazla fontailesi kullanılacaksa aralarına virgül (,) konur. Genelde son font ailesiolarak soysal font ailesi yazılır. Örnek:

view sourceprint?1.p {
2.
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
3.}
Eğer font ismi bir den fazla kelimeden olşuyorsa çift tırnak içine alınır.Örn:

view sourceprint?1.h1 {
2.
font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
3.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
font-size
Yapısı :font-size: <kesin değerler > | <göreceli değerler > | <uzunluk> | <yüzde>
Aldığı Değerler :

<kesin değerler >
xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
<göreceli değerler >
larger | smaller
<uzunluk>
<yüzde> (üst elementlere(ebveyn) bağlı olarak)
Başlangıç değeri: medium
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var

CSS, Font boyutlandırmaya daha esnek tanımlama yapmamızı olanak sağladı. Mesela 11px değeri HTML’de2 ve 3 değeri arasında bir değer denk geliyor ve HTML font elementi ile birlikte kullanılamıyordu.CSS’de font boyutunu belirlemek için bir çok birim kullanılır. Örn: px, em,pt, in, cm vd.

view sourceprint?01.td {
02.
font-size :12px;
03.}
04.td {
05.
font-size : 150%;
06.}
07.td {
08.
font-size : xx-small;
09.}
10.td {
11.
font-size : x-large;
12.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
font-weight
Yapısı : font-weight: <değer>
Aldığı Değerler : normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Başlangıç değeri: normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Yok
Fontun kalınlık incelik durumunu belirler. 100(ince)-900(kalın) arasında bir değer alabildiği gibi bold, bolder ve normal değerlerini de alır.

view sourceprint?1.p{
2.
font-weight: bolder;
3.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
font-style
Yapısı : font-style: <değer>
Aldığı Değerler : normal | italic | oblique | inherit
Başlangıç değeri: normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var
Fontun eğik(italiktik) olup olamamasını belirler.

view sourceprint?1.p {
2.
font-style: italic;
3.}
4.h4{
5.
font-style: oblique;
6.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
font-variant
Yapısı : font-variant: <değer>
Aldığı Değerler :normal | small-caps | inherit
Başlangıç değeri: normal
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var
Metnin küçü-büyük harf ile gösterilmesini belirler. İki değer alır. normal | small-caps.

view sourceprint?1.span {
2.
font-variant: small-caps;
3.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 4+
Netscape 6+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0
Türkçe karakterlerde sorun çıkardığı unutulmamalı

font
Yukardı anlatılan font özelliklerinin hatta ek olrak line-height değerinide tek sefer de tanımlamak için kullanılır. Bir kısaltmadır.

Yapısı : font: <değer>
Aldığı Değerler :[ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family>
Başlangıç değeri: tanımsız
Uygulanabilen elementler: tüm elementler
Kalıtsallık: Var
view sourceprint?1.h2 {
2.
font: bold italic 200%/1.2 Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
3.}Browser Uyumu:
Internet Explorer 3+
Netscape 4+
Opera 3.6+
W3C’s CSS Level 1+
CSS Profile 1.0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol