MrEFo.Tr.Gg™ | KAPANDI

Flash Metin Kutularını Kullanmak

Flash Metin Kutularını Kullanmak

Metin Kutuları

Flash`ta 3 tür metin vardır:

Flash`ta 3 tür metin vardır:

1- Statik Metin Kutuları:

Statik metini araç kutusunda Text aracını kullanarak oluşturursunuz. Oluşturduğunuz fontun stilini properties panelinden değiştirebilirsiniz.

Statik Metin Kutuları

Text aracına tıkladıktan sonra statik metin kutusunu seçereseniz properties panelinin görüntüsü yukardaki gibi olur.

1- Bu alandan metin kutusu tipi tayin edilir.

2- Font türü

3- Font boyutu

4- Font rengi

5- Font stili

6- Font hizalama

7- Metin formatını düzenleme

format

8- Metnin yazım yönü

 Metnin yazım yönü

Horizontal soldan sağa doğru, vertikal sağdan sola doğru ve vertikal soldan sağa doğru olmak üzere 3 seçeneğiniz mevcuttur.

 

9- Help bölümü

10- Karakterler arasındaki boşluğu ayarlar.şayet 17. kısımdaki auto kern işaretli ise bu bölümü kullanamazsınız.

11- Metnin satır üzerindeki konumlanmasını ayarlar

12- Metin kalitesini değiştirir

  Metin kalitesini değiştirir

13- Metin kutusu en ve boyu planlanabilir.Hemen sağındaki kilit kısmına tıklayıp kilidi açarsanız en ve boy ayrı ayrı değiştitlebilir. Açılmazsa en kısmına girilen değerle orantılı olarak yükseklik otomatik oluşturulur.

14- Metin kutusu x ve y koordinatı

15- Metnin fare ile seçilebilir olması sağlanabilir.

16- http ile başlamak kaydı ile metne doğrudan link verilebilir. Hemen yanıdaki target alanından sayfanın açılma şekli değiştirilir.

17- Bu seçenek işaretli ise karakterler arasındaki boşluk otomatik ayarlanır.

2- Dynamic Metin Kutuları:

Dynamic Metin Kutuları

Metin stil ayarları aynıdır. Farklı olarak bu kutulara bir instance name (1 yazan alan ) verebilir ve bunları actionscript içinde kullanabilirsiniz.

3- Bu alandan dinamik kutuya tek bir satır,birden fazla satır girme seçeneklerine sahip olabilirsiniz. Tek satırlık bir giriş varsa single line, birden fazla satır girişi için multiline seçeneğini kullanın. Multiline no wrap seçeneğinde hazırladığınız metin kutusunun boyutu sabit kalır,Şayet yüklenen cümle bu genişlikten fazla ise kutu içinde gözlenmez.Pek kullanılan bir yöntem değildir.

 Yazı tipi

4- Metin kutusuna HTML formatlı metin girişine izin verir.

5- Metin kutularına border oluşumunu sağlar.

5- Var alanına bir string girerek metin kutunuza bir değişken adı atayabilirsiniz.Bunlar kodlar içinde kullanılırlar.

6- Bazı çalışmalarda fontu flash içine gömmeniz gerekir.İlerde bu konuya değinilecektir. Bu durumda character alanını kullanabilirsiniz. Panelden dil seçimi yapabileceğiniz gibi boşluk içeren alana gömmek istediğiniz harfleri yazabilirsiniz:
 

Character Embedding

3- İnput Metin Kutuları:
 

İnput Metin Kutuları

Genellikle bilgi göndermek için formlarda kullanılan bu panelin selectable özelliği kapalıdır ve daima giriş yapmanıza izin verir. Maximum characters alanına girilen rakam kadar metin kutusuna karakter ekleyebilisiniz.Bu alan sıfırda ise istediğiniz kadar karakter girişine izin verilir. İnput kutularda single line, multiline ,multiline nowrap seçeneği dışında 4. bir seçenek olan password tercihinde ise girilen metin yıldız şeklinde gözlenir.

Yukardaki bilgiler metin kutularının tüm özelliklerini açıklamak amacı ile değil sadece panelleri tanımak için verilmiştir. Flash`ta çok önemli bir yeri olan metin kutularının özelliklerini ve kullanım şeklini uygulamalar bölümündeki örnekleri
çalışırken göreceksiniz.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol